Viết tiếp truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”

Ngày 16/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 (nay là Quân khu 1). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử, Việt Bắc - Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh lại địa giới hành chính, với những tên gọi khác nhau như: Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc, Quân khu 1.

Thiếu tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 động viên chiến sĩ mới.

Trong thời kỳ mới, LLVT Quân khu 1 đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng thường trực chính quy có trình độ, khả năng chiến đấu và sức cơ động cao; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu ngày càng nâng lên, góp phần xây dựng địa bàn giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh. LLVT Quân khu thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ và “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới... Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, Việt Bắc luôn là phên dậu vững bền, “tấm lá chắn” phía Đông Bắc của Tổ quốc, là địa bàn có phong trào đấu tranh cách mạng đi đầu trong cả nước, Việt Bắc - Quân khu 1 trở thành chiếc nôi của cách mạng, nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) và các đội Cứu quốc quân l, Cứu quốc quân 2, Cứu quốc quân 3; là “An toàn khu”, “Thủ đô kháng chiến”, là chiến trường chính của các tỉnh Bắc Bộ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Việt Bắc là hậu phương lớn, “cảng nổi” giữ vai trò giao lưu quốc tế của cả nước, đón nhận, trung chuyển hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế chi viện cho chiến trường miền Nam, là địa bàn chiến đấu kiên cường, bám trụ, bám đất, bám dân ngăn chặn và đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, Việt Bắc - Quân khu 1 vẫn luôn là địa bàn chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 1 luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây đắp nên truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức được đặc biệt quan tâm, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo gắn với phân công trách nhiệm cá nhân, coi trọng tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.
Để tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, LLVT Quân khu 1 tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện sát, đúng, phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”... Không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; điều chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, sẵn sàng chiến đấu cao. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng các tỉnh trên địa bàn thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần xây dựng thế trận chung của cả nước.
70 năm qua, LLVT Quân khu được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất và 1 Huân chương Quân công hạng Ba. 370 tập thể và 130 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2.397 mẹ được phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; hàng trăm tập thể được tặng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác