Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng 27/11/2018, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố.

27

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Theo báo cáo kết quả 10 năm thực hiện quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nền nông nghiệp cả nước có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu tăng. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông, lâm, thủy sản đạt 2,66 %/năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%. Năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh, năm 2017 đạt 6,48%. Công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn phát triển nhanh, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn đã chuyển biến tích cực. Phong trào xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, kết cấu hạ tầng được nâng cấp. Điều kiện sinh sống của người dân nông thôn được cải thiện. Số hộ nghèo giảm nhanh. Trình độ khoa học, công nghệ trong nền nông nghiệp đã được nâng cao. Nhiều cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực lớn cho phát triển nông nghiệp, nông thôn được đổi mới, thúc đẩy sản xuất phát triển...

Đối với tỉnh Cao Bằng, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2008 đạt 2.625,1 tỷ đồng đến năm 2017 đạt 3.811 tỷ đồng (tăng 1.186 tỷ đồng). Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh giảm dần theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020: Năm 2008 là 33,47%, năm 2017 là 24,33% (giảm 9,14%). 100 số xã có đường bê tông hoặc rải nhựa đến trung tâm xã; 100% số xã có điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng từ 5,39 triệu đồng năm 2008 lên 13,74 triệu đồng năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%/năm.  Toàn tỉnh có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh kêu gọi được 42 dự án đầu tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, đã cấp chủ trương đầu tư 27 dự án...

tt3n

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu tại kết luận Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Nghị quyết Trung ương 7 đã thực sự đi vào cuộc sống, đưa nền nông nghiệp cả nước chuyển mình tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Đặc biệt, chương trình xây dựng NTM trở thành phong trào lớn mạnh, đưa bộ mặt nông thôn khởi sắc trên nhiều lĩnh vực...Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương rút ra những bài học kinh nghiệm để khắc phục tồn tại để nông nghiệp, nông dân và nông thôn tiếp tục phát triển lên tầm cao mới. Trước hết là khơi dậy tinh thần yêu nước của người nông dân để từ đó đổi mới tư duy năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường trong sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khắc phục nền kinh tế nhỏ lẻ, manh mún, tạo điều kiệt tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; Tiếp tục ứng dựng KH&CN vào sản xuất để tạo ra sản phẩm hàng hóa, có giá trị kinh tế; xây dựng dựng cơ chế chính sách để thúc đẩy phong trào xây dựng NTM gắn với xây dựng đô thị để phát triển lâu dài và bền vững.

Trước khi bắt đầu Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã cắt băng khai mạc Triển lãm quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với quy mô hơn 100 gian hàng của các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, doanh nghiệp tiêu biểu về nông nghiệp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Dương Liễu

Các tin tức khác