Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh

Ngày 29/11, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS).

DSC_0239

Đại biểu dự Lễ ký kết

Nội dung công việc thỏa thuận hợp tác được 2 đơn vị ký kết gồm: Tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC từ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan THADS. Nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC giữa các cơ quan Thi hành án dân sự với tổ chức, doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Xây dựng phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống của Tổng cục Thi hành án dân sự để trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC; thực hiện một số dịch vụ khác như: Chuyển phát công văn, tài liệu... từ các cơ quan THADS đến các tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về THADS, THAHC và các hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan THADS trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới và các lợi thế khác của Bưu điện Cao Bằng; phối hợp chuyển phát một số nội dung pháp luật THADS quy định được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính như: Gửi trả tiền cho người không đến nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 49 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP, thanh toán tiền cho người được thi hành án theo điểm c khoản 2 Điều 17 Thông tư 01/2016/TT-BTP và trong một số trường hợp khác được pháp luật quy định; sử dụng các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành; phối hợp cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống khách hàng và các đối tác khác của mỗi bên. Văn bản ký kết đã thống nhất quy định cụ thể về mục tiêu, nguyên tắc, nội dung; giá cước, đối soát, thanh toán; trách nhiệm hợp tác của từng đơn vị trong việc thực hiện dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

DSC_0248

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Bưu điện tỉnh

Thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đương sự là người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công ích, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức trong quá trình THADS, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC. Góp phần thực hiện cải cách TTHC, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Kim Cúc 

Các tin tức khác