Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ngày 30/11, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016 - 2018) và tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003 - 2018).

Dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, hằng năm, có trên 99% khu dân cư tổ chức Ngày hội, trong đó có 89,6% tổ chức cả phần lễ và phần hội; tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong nhân dân. Từ năm 2013 đến nay Ủy ban MTTQ các cấp đã trao 2.748 suất quà cho người có uy tín tiêu biểu trị giá trên 822 triệu đồng; biểu dương 9.958 cá nhân tiêu biểu; 3.528 hộ dân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động tại khu dân cư. Đến năm 2018, có 10.162 hộ đạt Gia đình văn hóa, chiếm 83%; có 53% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa...

Hưởng ứng phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới”, MTTQ các cấp đã phối hợp tổ chức 25 hội nghị tập huấn, tuyên truyền với 1.250 đại biểu tham gia; vận động hiến trên 293.258 m2 đất, 149.489 lượt ngày công lao động, làm được 245,5 km đường nông thôn, kiên cố hóa 1.650 km mương nội đồng và góp trên 135 tấn xi măng... 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Dừa trao tặng Bằng khen cho các tập thể thực hiện tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

Các cấp đã vận động Quỹ “Xây dựng nông thôn mới” được trên 14 tỷ đồng; từ nguồn vận động, cấp tỉnh hỗ trợ 2 tỷ 370 triệu đồng cho 16 xã mua trang thiết bị nhà văn hóa, vật liệu xây dựng, di dời chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở... Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động ủng hộ được trên 11 tỷ 503 triệu đồng, các chương trình an sinh xã hội trị giá trên 21 tỷ đồng; đã hỗ trợ cho người nghèo xây nhà "Đại đoàn kết", phát triển sản xuất, hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học giỏi gần 11 tỷ 454 triệu đồng. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” 3 cấp đã vận động được 5 tỷ 833 triệu đồng; tặng sổ tiết kiệm, xây nhà tình nghĩa, tặng quà... gia đình chính sách, người có công số tiền gần 6 tỷ đồng; giúp 3.243 ngày công tu sửa hàng chục lượt nghĩa trang, bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ; quyên góp, ủng hộ “Quỹ cứu trợ” trên 7 tỷ đồng, đã động viên, chia sẻ, hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai trong và ngoài tỉnh trên 5 tỷ đồng.

MTTQ các cấp phối hợp thực hiện được 209 cuộc về bảo đảm an ninh trật tự với 11.925 lượt người tham dự; phát 516 bộ tài liệu, 2.136 tờ rơi, vận động 91.000 hộ gia đình cam kết bảo đảm an ninh trật tự; vận động nhân dân cung cấp 2.161 tin liên quan đến an ninh trật tự; 419 người được cảm hóa, giáo dục tại cộng đồng; 867 khu dân cư có hòm thư tố giác tội phạm; củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự”; củng cố, kiện toàn 2.487 tổ hòa giải; 2.487 tổ an ninh nhân dân; phối hợp xây dựng quy ước 2.487 thôn bản, khối phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể  thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND các cấp giám sát được 5.429 cuộc giám sát... Đến năm 2017, toàn tỉnh có 10/177 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 38 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 115 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; 14 xã dưới 5 tiêu chí; bình quân đạt 8,27 tiêu chí/xã. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: việc thực hiện cuộc vận động và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã cổ vũ, vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, kết nối các hoạt động mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của từng địa phương và toàn tỉnh. Trong thời gian tới, đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phối hợp triển khai thực hiện có kết quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ chủ trì; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả...

Nhân dịp này, UB MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 17 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2018 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003 – 2018.

Kim Cúc - Dương Liễu                                                     

Các tin tức khác