Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2018 các tỉnh khu vực phía Bắc

Ngày 30/11, tại trung tâm Hội nghị tỉnh, Tổng Cục lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lâm nghiệp năm 2018, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 các tỉnh khu vực phía Bắc (KVPB).

Các đồng chí: Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT; Nguyễn Quốc Trị, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp Bộ NN&PTNT; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo  Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm 31 tỉnh KVPB.

 

  Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, lãnh đạo Tổng Cục Lâm Nghiệp, UBND tỉnh Cao Bằng đồng chủ trì Hội nghị.

Theo số liệu thống kê của 31 tỉnh KVPB, đến hết năm 2017, tổng diện tích có rừng của KVPB là 8.735.342 ha. Trong đó, 6.133.904 ha rừng tự nhiên; 2.601.438 ha rừng trồng; 1.155.977 ha rừng đặc dụng; 2.805.000 ha rừng phòng hộ; 4.253.080 rừng sản xuất; 521.285 ha rừng ngoài quy hoạch. Tỷ lệ che phủ rừng toàn vùng đạt 49,8%. Đến hết ngày 30/11/2018, các tỉnh KVPB đã phát hiện 6.046 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng, chiếm 49% số vụ vi phạm cả nước, giảm 1.098 vụ so với năm 2017; diện tích rừng bị thiệt hại 452 ha, giảm 223 ha so với năm 2017. Các vụ vi phạm chủ yếu là phá rừng trái pháp luật; khai thác rừng trái phép, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng. Tổng số vụ đã xử lý 5.378 vụ, trong đó khởi tố hình sự 66 vụ, xử lý hành chính 5.312 vụ.

Lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ. Đến hết tháng 11/2018, KVPB có 9.630 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó có 1.791 doanh nghiệp, 86 hợp tác xã, 7.753 hộ gia đình. Có 29/31 tỉnh rà soát báo cáo các dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất rừng (CMĐSDR) thực hiện theo quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP. Tổng số dự án có đề nghị CMDDSDR là 2.259 ha, diện tích đề nghị CMĐSDR là 83.959 ha.

Các tỉnh phía Bắc đã trồng 157.202 ha rừng, bằng 110,8% so với cùng kỳ năm 2017 (tính cả chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng thay thế), ước đến hết tháng 12/2018, trồng được 167.338 ha rừng tập trung; chăm sóc 31.444 ha rừng trồng, đạt 93,1% kế hoạch năm, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm 2017; khoán bảo vệ 4.339 ha rừng; khoanh nuôi 272.717 ha rừng tái sinh. 10 tháng năm 2018, KVPB ước khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 9,3 triệu m3; cả năm ước đạt 11,3 triệu m3. Có 28/31 tỉnh có diện  tích rừng đặc dụng, với 106 khu, tổng diện tích là 1.308.421,6 ha; 20 tỉnh đã hoàn thành công tác quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cấp tỉnh.

Tổng diện tích CMĐSDR phải trồng rừng thay thế các tỉnh phía Bắc là 32.589 ha. Đến hết tháng 11/2018, đã trồng 31.870 ha rừng thay thế, đạt 98% tổng diện tích phải trồng; tổng số tiền trồng rừng thay thế đã thu được 4333,09/523,55 tỷ đồng; đã giải ngân 222,18 tỷ đồng. Có 20/31 tỉnh có nguồn thu chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR); tổng số diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR là 3,622 triệu ha, tăng hơn 300 ha so với năm 2017; tổng số tiền DVMTR đã thu năm 2018 của 20 tỉnh là 1.650,7 tỷ đồng; đã chi trả trong năm 2018 cho chủ rừng, gồm: Nguồn tiền DVMTR của năm 2017 chi đến hết tháng 4/2018 là 731,2 tỷ đồng; nguồn DVMTR của năm 2018 tạm ứng 187,2 tỷ đồng.

Năm 2018, đã huy động tại KVPB để thực hiện bảo vệ và phát triển rừng ước đạt 4.714 tỷ đồng. KVPB có 53 công ty lâm nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện sắp xếp, đổi mới. Trong đó, có 15 công ty duy trì mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích; 8 công ty sẽ chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên; 17 công ty sẽ cổ phần hóa; 3 công ty sẽ sáp nhập chuyển thành ban quản lý rừng và 8 công ty phải giải thể. Đến nay, hầu hết các tỉnh KVPB đã xây dựng đề án, kế hoạch hành động tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Thông qua kết quả khảo nghiệm, nghiên cứu chọn, tạo giống năm 2018 đã công nhận được 15 giống cho các loài keo, bạch đàn, sa nhân...

 

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2019, các tỉnh KVPB bảo vệ và phát triển bền vững đối với 100% diện tích rừng hiện có; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển rừng, kế hoạch trồng rừng thay thế; Quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi MĐSDR trên toàn quốc, đặc biệt là các dự án chuyển đổi MĐSDR tự nhiên, trồng 150.000 ha rừng tập trung. Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển MĐSDR sang mục đích khác. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng... 

 

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đề nghị các tỉnh KVPB tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện tốt công tác ngăn chặn phá rừng; khai thác rừng trái pháp luật. Chuẩn bị bước vào mùa khô, tập trung các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng phải từng bước đổi mới theo hướng phải bám rừng, bám dân, gắn với chính quyền cơ sở để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, huy động sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội cho sự nghiệp bảo vệ rừng. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách chi trả DVMTR; kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu đúng quy định...         

                     Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác