Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc: Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chứng thực

Ngày 29/11, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cao Bằng.

Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng, có đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, Thành phố; đại diện các tổ chức hành nghề công chứng, công chức Tư pháp - Hộ tịch 11 xã, phường của Thành phố.

Sau 3 năm thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, các phòng tư pháp, UBND cấp xã trên toàn quốc đã thực hiện chứng thực 440.951.213 bản sao từ bản chính; chứng thực 14.705.211 việc chứng thực chữ ký; chứng thực 3.136.950 việc chứng thực chữ ký người dịch và 4.439.074 việc chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện chứng thực 45.719.901 bản sao từ bản chính; chứng thực 1.509.473 việc chứng thực chữ ký. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện chứng thực 7.535 bản sao từ bản chính; chứng thực 44.949 việc chứng thực chữ ký (trong đó có 30.308 việc chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản và 14.857 việc chứng thực chữ ký người dịch).

Tại Cao Bằng, công tác chứng thực dần đi vào nền nếp, thực hiện đúng thẩm quyền, chất lượng, hiệu quả hoạt động chứng thực được nâng cao, đáp ứng nhu cầu các tổ chức, cá nhân đến giải quyết công việc. Phòng Tư pháp các huyện, Thành phố đã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính được 29.350 bản; chứng thực chữ ký người dịch 1.341 việc. UBND cấp xã thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính được 796.891 bản; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 15.341 việc; chứng thực hợp đồng, giao dịch 5.957 việc.

 Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị: Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, đặc biệt là các quy định về việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký người dịch và thu phí chứng thực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về chứng thực và các văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra thực tế đối với công tác chứng thực tại các địa phương; tập huấn chuyên sâu nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, các tổ chức hành nghề công chứng nắm vững các quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực chứng thực, tránh sai sót, chậm trễ trong thực hiện yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong công tác chứng thực. Phối hợp giữa các cấp, các ngành liên quan để đảm bảo hoạt động chứng thực được hiệu quả, đồng bộ, thống nhất; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chứng thực theo hướng xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu chứng thực áp dụng chung để kết nối thông tin trên phạm vi toàn quốc…

 

Theo baocaobang.vn

 
Các tin tức khác