Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 41

Ngày 05/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 41. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị bàn về công tác tổ chức cán bộ; Cho ý kiến về các nội dung: Đề án thành lập Ban quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt, Ban quản lý Công viên địa chất non nước Cao Bằng. Chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Cao Bằng (lần 2). Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát và Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ngân sách năm 2017. Cho ý kiến về phương án đầu tư Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung, xã Hà Trì, huyện Hòa An và xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Thông qua các văn bản: Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 37 - KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kế hoạch của Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng lần thứ III năm 2019.

hop

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: BTV Tỉnh ủy thống nhất đưa nguồn vốn 500 tỷ đồng đầu tư tuyến đường cao tốc giai đoạn 1 vào Nghị quyết HĐND tỉnh (kỳ họp Thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI); Đồng ý phương án đầu tư Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng thuộc khu vực xã Quang Trung, xã Hà Trì, huyện Hòa An và xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Giao Sở Giao thông và Vận tải rà soát, tổng hợp quy hoạch, báo cáo quy hoạch, kế hoạch đầu tư, phát triển, quản lý khai thác hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở ban ngành xây dựng, triển khai sớm chủ trương đầu tư. Các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn trong công tác xử lý rác thải; triển khai công nghệ khai thác đảm bảo an toàn đối với môi trường sống, môi trường tự nhiên; đảm bảo sinh kế cho người dân, hạ tầng nông thôn, phúc lợi xã hội; các ngành phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác quản lý, phân loại, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh uỷ duy trì phúc tra các báo cáo, kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở vi phạm; lập lại trật tự kỷ cương trong công tác lãnh, chỉ đạo, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả...

Kim Cúc 

Các tin tức khác