Ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự

Chiều 6/12, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.

n%20(3786%20x%202363)

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Cục THADS tỉnh và NHNN và PTNT Chi nhánh tỉnh.

Quy chế phối hợp được xây dựng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự nói chung và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng nói riêng. Các nội dung phối hợp, gồm: Cung cấp, trao đổi thông tin và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng…

m%20(3621%20x%202146)

Cục THADS tỉnh ký kết với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh.

Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức tín dụng. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng thương mại phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh rà soát kết quả phân loại án và kết quả thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; tổng hợp báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan Thi hành án trên địa bàn tỉnh tổng hợp xây dựng kế hoạch và thực hiện thi hành án các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; có phương án tổ chức thi hành án dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác