Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018 – 2023

Sáng 27/12, Hiệp hội doanh nghiệp (DN) tỉnh Cao Bằng tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tinh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); đại diện các đơn vị: Đoàn ĐBQH tỉnh, Hội hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - ASEAN; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố; đại diện Hiệp hội DN các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang cùng cộng đồng DN, doanh nhân tỉnh.

Các đại biểu dự Đại Hội

Toàn tỉnh hiện có 1.415 DN với tổng số vốn đăng ký kinh doanh hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó có 184 công ty cổ phần, số vốn gần 7.000 tỷ đồng; 390 công ty TNHH một thành viên, số vốn 4.600 tỷ đồng; 433 công ty TNHH hai thành viên, số vốn 4.300 tỷ đồng; 322 DN tư nhân, số vốn 1.000 tỷ đồng. Các DN trên địa bàn tỉnh chủ yếu là những DN có quy mô nhỏ và vừa; vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) còn rất thấp, hoạt động riêng lẻ, khả năng phát huy lợi thế cạnh tranh còn yếu, …

Được sự tư vấn, hướng dẫn của lãnh đạo phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Ban vận động thành lập Hiệp hội DN tỉnh đã vận động được 126 DN, doanh nhân tự nguyện tham gia là thành viên của Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng và hoàn thiện hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Quyết định số 1875/QĐ-UBND cho phép thành lập Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội DN tỉnh; dự thảo chương trình hành động và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2018 - 2023; phương án nhân sự, tổ chức bộ máy của Hiệp hội nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, trong nhiệm kỳ, Hiệp hội tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và phát triển hội viên, phấn đấu đến năm 2023 có trên 500 hội viên; tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; phát triển và mở rộng quan hệ đối ngoại với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

Lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng, khóa I

Đại hội đã bầu ban chấp hành Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng, khóa I, nhiệm kỳ 2018 - 2020 gồm 23 người; đồng chí Vũ Bảo Lân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất Vật liệu xây dựng Cao Bằng làm Chủ tịch Hiệp hội; suy tôn đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Thường trực Hiệp hội Ký cam kết Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển Doanh nghiệp

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền tỉnh Cao Bằng đối với việc thành lập Hiệp hội. Đề nghị bên cạnh việc duy trì các DN hiện có, tỉnh cần cụ thể hóa chính sách, thu hút các DN đến đầu tư tại địa bàn tỉnh; có chính sách chuyển hộ kinh doanh cá thể thành DN. VCCI cam kết sẽ đồng hành với Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, đồng thời, sẽ hoàn thiện các thủ tục công nhận Hiệp hội DN tỉnh Cao Bằng là hội viên của VCCI. Cộng đồng DN cần có sự tương tác, hợp tác, đối thoại thực chất với chính quyền địa phương; xây dựng các sản phẩm chiến lược có uy tín, thu hút khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ của DN.

Đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng bức trướng cho Hiệp hội DN tỉnh

Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng bức trướng cho Hiệp hội DN tỉnh với dòng chữ  “Tiên phong đổi mới, vững vàng hội nhập, liên kết, hợp tác và phát triển bền vững”.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại Đại Hội

Phát biểu tại Đại Hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị Hiệp hội DN khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện điều lệ, xây dựng đầy đủ các quy chế để Hiệp hội sớm đi vào hoạt động nền nếp, có hiệu quả; thực sự là mái nhà chung, phát huy tốt vai trò đại diện của cộng đồng DN tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước. Hiệp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các định hướng, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nghiên cứu hướng dẫn các hội viên, doanh nghiệp chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với phát triển kinh tế thị trường. Tích cực xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có đủ năng lực, trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp; có tâm, có tầm, phát huy tính tương thân, tương ái, tăng cường liên kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, cạnh tranh bình đẳng, minh bạch; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật về lao động, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đóng góp thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,...Chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, kênh phản biện các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư...

Kim Cúc 

Các tin tức khác