Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Ngày 28/12, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến  với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CH XHCN Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH TW Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị.

DSC_0261

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tại điểm cầu Cao Bằng, dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Đàm Văn Eng, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Xuân Ánh, phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

NQH_0110

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh theo nguồn Chinhphu.vn)

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng dù còn những hạn chế, khó khăn và trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động nhưng với tinh thần vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự nỗ lực quyết tâm cao của các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình KT - XH năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, 3 chỉ tiêu đạt.

Năm 2018, GDP đạt mức tăng ấn tượng, cả năm ước đạt 7,08%, mức cao nhất trong 10 năm kể từ năm 2008. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, kiểm soát lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng CPI  bình quân ước đạt 3,54%. Tổng kim ngạch XNK cả nước đạt 482,2 tỷ USD, tăng 12,6% so với năm 2017; cân đối XNK tích cực, xuất siêu 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần so với năm 2017. Thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 5/12 ước đạt hơn 1.272 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán năm. Giải ngân Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước ước đạt trên 263 nghìn tỷ đồng, đạt 65,96% so với KH Quốc hội giao. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt nhiều kết quả rõ nét; phong trào khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Việc thực hiện 3 đột phá chiến lược được đẩy mạnh… Các lĩnh vực VH – XH, môi trường đạt nhiều kết quả quan trọng. QPAN được tăng cường, trật tự ATXH được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên…

Năm 2019, Chính phủ xác định phương châm hành động của năm là” Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá, sáng tạo, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển KT – XH đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Chính phủ cũng đã xác định các nhóm giải pháp lớn cho năm 2019: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược; tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

TBT%20phat%20bieu%201

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh theo nguồn Chinhphu.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và những cố gắng, nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, nhân dân trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, dù đạt được nhiều kết quả đáng mừng nhưng đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cần tiếp tục cố gắng nỗ lực nhiều hơn. Năm 2019, đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương cần căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, ra sức phấn đấu, khẩn trương, tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với cơ chế chính sách mạnh mẽ, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các đường lối, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Tập trung ưu tiên 4 nhiệm vụ: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới, duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế với đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể đối với xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hóa, xã hội, xây dựng con người; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương phải kiên quyết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu kết quả năm 2019 đạt cao hoặc hơn năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực…

Tại Hội nghị, các địa phương và các bộ, ngành  đã tập trung thảo luận, góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, từ đó thống nhất, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

DSC_0268

Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng phát biểu thảo luận

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Lại Xuân Môn nhất trí với báo cáo tình hình KT – XH năm 2018 của Chính phủ. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự điều hành của Chính phủ, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, năm 2018, Cao Bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực, GRDP tăng trưởng gần 2%, thu ngân sách tăng 18% so với năm 2017, giá trị xuất, nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt 2,8 tỷ USD; tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, thu hút vốn đầu tư hơn 33 nghìn tỷ; Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận danh hiệu CNĐC toàn cầu, khách du lịch đạt gần 1,3 triệu lượt người; xóa đói giảm nghèo đạt trên 3%; CCHC có nhiều chuyển biến; công tác giao lưu đối ngoại, đặc biệt quan hệ đối ngoại với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc được duy trì… Năm 2019, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và cơ chế chính sách; thực hiện 3 đột phá chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, kinh tế biên mậu. Tỉnh đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các Bộ, ngành hỗ trợ tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục để triển khai Dự án xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), trước mắt là giai đoạn 1 từ Tân Thanh (Lạng Sơn) đến Thành phố Cao Bằng; sớm phê duyệt Đề án xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu du lịch Thác Bản Giốc; ban hành Nghị định hướng dẫn sắp xếp bộ máy tổ chức cấp tỉnh để tỉnh sớm triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, biểu dương kết quả của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đạt được năm 2018. Đề nghị các thành viên Chính phủ, các địa phương nêu cao trách nhiệm, khắc phục tồn tại, khuyết điểm; tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương; hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên ngành, liên vùng; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy chính quyền các cấp; quan tâm hơn nữa vấn đề môi trường, phòng chống thiên tai; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nỗ lực cải cách thể chế, cải cách hành chính; quan tâm phát triển doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; phát triển mạnh mẽ quy mô doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhân dân đón mừng năm mới 2019 và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Dương Liễu

 

 

Các tin tức khác