HĐND tỉnh: Phiên họp thường kỳ tháng 12

Ngày 27/12 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2018. Tham dự có các đồng chí: Đàm Viết Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ban, ngành. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

phien%20hop%20hd

Các đại biểu dự phiên họp.

Phiên họp tiến hành đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định ban hành 14 nghị quyết về các lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường, 6 nghị quyết về xây dựng chính quyền, miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, miễn nhiệm và bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XVI; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu góp ý về việc chuẩn bị nội dung, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, thẩm tra báo cáo, dự thảo nghị quyết, việc điều khiển kỳ họp, việc trả lời chất vấn của đại biểu, công tác chỉnh lý các văn bản, ban hành nghị quyết…

Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và xây dựng các dự thảo nghị quyết theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; nâng cao chất lượng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của các sở, ngành; khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các nội dung đã hứa và các nội dung chủ tọa kỳ họp đã kết luận về nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các Ban HĐND tỉnh đổi mới cách thức, phương thức, nội dung giám sát; tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; đôn đốc việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri qua các đợt tiếp xúc cử tri bảo đảm kịp thời, tuân thủ thời gian; tích cực theo dõi, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến của cử tri…

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh giải quyết một số nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp, bàn bạc, thảo luận, nhất trí thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 để tính giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. 

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác