Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Huyện ủy Trà Lĩnh cần thực hiện tốt 8 bài học để tập trung lãnh đạo

Ngày 3/1, Huyện ủy Trà Lĩnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy năm 2018. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

lai%20xuan%20mon%203

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2018, BTV Huyện ủy Trà Lĩnh đã lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương, qua đó 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng sản lượng lương thực trên 19.300 tấn, bằng 102,2% kế hoạch; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 38 triệu đồng/ha, bằng 108,5% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 6 tỷ 600 triệu đồng, bằng 110% kế hoạch; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 129 triệu USD, tăng 242% so với kế hoạch; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 116 tỷ đồng, tăng 30% so với kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 40 tỷ 588 triệu đồng, bằng 110% kế hoạch, bằng 113,2% dự toán tỉnh giao; xã Quang Hán đạt chuẩn nông thôn mới; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

BTV Huyện ủy Trà Lĩnh và các cá nhân đã tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng lĩnh vực phụ trách; đồng thời, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2019.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn ghi nhận những kết quả đã đạt được của huyện, biểu dương tinh thần đánh giá, tự phê bình và phê bình của BTV Huyện ủy. Đề nghị thời gian tới, BTV Huyện ủy Trà Lĩnh thực hiện tốt 8 bài học để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về phát triển KT - XH một cách bền vững, trong đó thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chiến lược (dự báo đúng, trúng những thuận lợi, khó khăn để phát huy lợi thế của địa phương; ứng phó kịp thời với những khó khăn; quyết tâm, quyết liệt đổi mới sáng tạo, bản lĩnh); lập lại trật tự, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công trách nhiệm cụ thể từng cá nhân trong Ban Thường vụ, có sự phối hợp chặt chẽ, đa chiều; thành lập các tổ đôn đốc, nhắc nhở kịp thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch; đoàn kết, thống nhất, tạo động lực thuận lợi để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện mọi nhiệm vụ...

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác