Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 3/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đồng chủ trì Hội nghị; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan TW, hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp (DN) dự.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng, có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

DSC_0306

Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nông dân cả nước đã chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, khí hậu cũng như xử lý kịp thời dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. Ngành NN&PTNT đã hoàn thành và vượt 5/5 chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,86% so với năm 2017; trong đó, nông nghiệp tăng 2,91%, lâm nghiệp tăng 6,10%, thủy sản tăng 6,5%; GDP nông, lâm, thủy sản tăng 3,76% (mức cao nhất trong 7 năm gần đây). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 40,02 tỷ USD; tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65%; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới 42,4%, 61 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận kết quả đạt được, những  khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong phát triển nông nghiệp, nông  thôn trong thời gian tới, như: Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; ưu tiên tháo gỡ chính sách đất đai, phát triển thị trường quyền sử dụng đất tạo thuận lợi hơn cho tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Bổ sung nguồn lực cho ngành nông nghiệp để thực hiện cơ cấu lại ngành và phòng, chống thiên tai; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; quan tâm đầu tư cho công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; ưu tiên chỉ đạo và dành nguồn lực cho 2 chương trình lớn của ngành là cơ cấu lại và xây dựng nông thôn mới; nghiên cứu ban hành các chính sách phù hợp với đặc thù của địa phương để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn...

NQH_1452

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tướng nhấn mạnh vai trò, đóng góp của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhắc nhở, cần sớm có biện pháp khắc phục những bất cập của ngành. Cùng với đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao năng lực sản xuất, đời sống vật chất tinh thần của người dân và đưa năng suất lao động nông nghiệp lên cao hơn.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2018, Thủ tướng yêu cầu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và các địa phương ngay từ đầu năm phải tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 với phương châm 10 chữ: Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp, sát dân, sát cơ sở hơn…/.

Kim Cúc 

Các tin tức khác