Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn: Đảng ủy Quân sự tỉnh nêu cao trách nhiệm tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu

Ngày 5/1, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

100000

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương trong năm 2018. Thảo luận, đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Năm 2018, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cá nhân trong Ban Thường vụ đề cao tính tiền phong gương mẫu, đoàn kết theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong lực lượng vũ trang tỉnh, thực hiện tốt Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt các mặt công tác quốc phòng - quân sự địa phương, trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật; nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; làm tốt công tác tuyển quân, tuyển sinh đúng luật, đủ 100% chỉ tiêu, chất lượng, xây dựng lực lượng dự bị động viên đúng pháp lệnh; thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách đối với các đối tượng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp tốt với các lực lượng Công an, Biên phòng trong dự báo và xử lý tình hình vụ việc, duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; diễn tập chiến thuật, diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Hạ Lang, Thạch An, diễn tập tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Bảo Lâm, diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã, phường, thị trấn chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối…, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang địa phương.

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tự đánh giá xếp loại Đảng bộ Quân sự tỉnh; bỏ phiếu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy quân sự, các đồng chí Đảng ủy viên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Lại Xuân Môn yêu cầu: Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, từng cá nhân chủ động, linh hoạt đúng nguyên tắc trong lãnh đạo, nêu cao trách nhiệm tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân người đứng đầu… Qua đó, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác