UBND tỉnh: Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 8/1, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ phát triển KT - XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đại diện lãnh đạo các Ban thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, Thành phố tại các điểm cầu. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

toan canh 1

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh

Năm 2018, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục dịch chuyển theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng; 17/17 chỉ tiêu lớn đạt và vượt kế hoạch (KH). Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,15/7,0%; GRDP bình quân đầu người đạt 26,7/24,9 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực đạt 277,2 nghìn tấn, tăng 4,9% KH. Giá trị sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản ước đạt 38,2 triệu đồng/ha; 5/5 xã về đích nông thôn mới, đạt 100% KH; tỷ lệ che phủ rừng đạt 54,5%, bằng 100% KH; có trên 3.600 hộ đưa gia súc ra khỏi gầm sàn, đạt 104,03% KH.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.716 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2017, bằng 92,23% KH. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước ước đến hết ngày 31/01/2019 đạt 2.939/3.448 tỷ đồng, bằng 82% KH, tăng 35% so với năm 2017. Lượng khách du lịch ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 11,5% so với KH; doanh thu ước đạt 360 tỷ đồng, tăng 61,3% so với KH. Tổng thu ngân sách đạt trên 1.869 tỷ đồng, bằng 166% so với dự toán Trung ương giao, bằng 137% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 2.886 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 20,4% so với năm 2017. Chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, cấp học tiếp tục được nâng cao; có 20/13 trường đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,01/3%. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm chú trọng; an ninh quốc phòng được tăng cường, giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số chỉ tiêu KT - XH tăng trưởng nhưng chưa ổn định; chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn; giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm, nhất là các dự án có khối lượng lớn như đường 208, dự án kiên cố hóa trường lớp học, dự án Hồ Khuổi Khoán; kinh tế biên mậu phát triển chưa thực sự ổn định; vấn đề vệ sinh môi trường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương chưa chặt chẽ; chưa chủ động đề xuất giải pháp; một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kết luận, chỉ đạo của tỉnh; nguồn lực phát triển KT - XH của tỉnh còn hạn chế. Tình hình tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí so với năm 2017...

CT

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận Hội nghị

Năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2019. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, các đề án phát triển nông, lâm nghiệp đã ban hành. Điều chỉnh cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo mọi điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước và của tỉnh để khuyến khích phát triển các loại hình thương mại. Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Tăng cường thực hiện các biện pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng thu ngân sách đạt trên 1.500 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 7,15 - 7,2%. GRDP bình quân đầu người 28,6 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 275,4 nghìn tấn; giá trị sản phẩm  trồng trọt, nuôi trồng thủy sản đạt trên 39 triệu đồng/ha. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 6% so với năm 2018...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về về kết quả phát triển KT -  XH năm 2018 và một số kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân đối với các công trình chuyển tiếp và khởi công mới thuộc các nguồn vốn năm 2019 và chuyển nguồn từ năm 2018 sang năm 2019, trong đó tập trung vào các công trình giao thông trọng điểm như đường 208, 202, 201...; bố trí vốn thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây nhà bán trú cho học sinh, nâng cấp đường liên xã đã xuống cấp; cho chủ trương đầu tư các dự án phát triển du lịch tại huyện Nguyên Bình; Huyện Bảo Lạc đề nghị tỉnh kiến nghị với Trung ương có chính sách thu thuế phù hợp với địa phương;...

BT

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ KT - XH năm 2018. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố tập trung phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược của tỉnh; sớm bắt tay ngay vào triển khai quyết liệt Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và dự toán ngân sách năm 2019. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019. Thành lập tổ công tác, phân công thủ trưởng các cơ quan liên quan làm tổ trưởng nội dung, bám sát các bộ ngành nắm chắc tình hình để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc thực hiện Đề án đường bộ cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - (Đồng Đăng) Lạng Sơn nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung tham mưu hoàn thiện các thủ tục để triển khai thực hiện tuyến đường bộ cao tốc; các cấp, ngành, đặc biệt là địa phương có đường cao tốc đi qua tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện. Các cấp, ngành, địa phương quyết tâm, quyết liệt dồn sức, huy động các nguồn lực thực hiện 4 đề án lớn về phát triển KT - XH của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu nâng chỉ số CPI của tỉnh năm 2019 lên tốp trung bình - khá của cả nước; thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; tuyên truyền quảng bá công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng; xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành khu du lịch trọng điểm, kiểu mẫu về du lịch qua biên giới; làm tốt công bảo đảo quốc phòng, an ninh; đưa các hoạt động đối ngoại với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đi vào chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, phân quyền về cán bộ cho các địa phương, đơn vị gắn với ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu..

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh bổ sung các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy vào báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019. Sau Hội nghị, các sở, ban, ngành, Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, trả lời sớm các ý kiến, kiến nghị của các địa phương. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, bổ sung các ý kiến chủ đạo sớm ban hành Chương trình của UBND tỉnh; tập trung ưu tiên, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường kỷ cương, kỷ luật để cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; tham mưu xây dựng Chương trình triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chỷ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chức thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Thành lập và đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động. Các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố khẩn trương xây dựng Chương trình thực hiện của đơn vị năm 2019 phù hợp điều kiện KT - XH của địa phương. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

D.L

        

 

 

 

Các tin tức khác