Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kêt công tác TĐKT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương.

TDKT

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành.

Trình bày báo cáo tổng kết tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương Trần Thị Hà đánh giá cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 55.463 trường hợp, trong đó khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 29.481 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 8.351 trường hợp, khen cống hiến 2.161 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 150 trường hợp,  khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 15.320 trường hợp. Ban TĐKT Trung ương đã phối hợp giới thiệu với các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương tuyên truyền được 112 tập thể, 306 cá nhân điển hình do các bộ, ngành, địa phương giới thiệu.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng; đồng thời đề xuất giải pháp để làm tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018. Nhấn mạnh năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), tạo tiền đề cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới cần tiếp tục tập trung nghiên cứu để tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực trong toàn hệ thống chính trị ngay từ những ngày đầu năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019.

Các bộ, ngành địa phương cần tập trung đánh giá về hình thức thực hiện luật thi đua khen thưởng, làm rõ những khó khăn vướng mắc, từ đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi bổ sung, tập trung xây dựng các quy định khen thưởng cho phù hợp với công cuộc đổi mới của đất nước; tạo động lực thi đua khen thưởng ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành, địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa việc khen thưởng công nhân, nông dân và người trực tiếp lao động.

Dương Liễu

Các tin tức khác