Triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2019

Chiều ngày 9-1, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành và địa phương nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Cao Bằng, Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng dự Hội nghị.

TC

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng

Năm 2018, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính-NSNN theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hộị, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo báo cáo của Bộ Tài chính tính đến hết ngày 31/12/2018, thu cân đối (NSNN) ngân sách nhà nước ước đạt 1.422,7 nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Trong đó, thu NSNN vượt 4,3%, thu NSĐP vượt 12,5% so với dự toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng. Công tác điều hành chi NSNN được thực hiện chủ động, tích cực với phương châm chặt chẽ, tiết kiệm xuyên suốt từ khâu phân bổ dự toán cho đến quá trình thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Công tác thu NSNN được đảm bảo theo dự toán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế- chính trị kịp thời. Cơ cấu chi NSNN chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27%. Riêng giải ngân vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN còn chậm, đến hết 31/12/2018, vốn giải ngân XDCB mới đạt 67,6% dự toán, trong đó vốn ngoài nước đạt 39,6%, vốn trái phiếu chính phủ đạt 40,4% dự toán. Bội chi NSNN năm 2018 ước dưới 3,6% GDP; nợ công dưới 61% GDP. Công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp được ngành tài chính quan tâm và thực hiện tốt.

Tại Hội nghị các địa phương đã  báo cáo về công tác tài chính ngân sách nhà nước năm 2018 và thực hiện các giải pháp tài chính- NSNN năm 2019 và thảo luận về những khó khăn, thách thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN; cơ cấu kinh tế và đầu tư công còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công chậm; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tài chính chưa nghiêm; tình trạng thất thoát, lãng phí vẫn còn xảy ra tại một số cơ quan, đơn vị.

Năm 2019  ngành Tài chính tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính – NSNN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Tài chính cần thực hiện toàn diện linh hoạt chính sách tiền tệ, nhất là về chính sách tài chính đất đai; quản lý chặt chẽ công tác thu, chi NSNN tại các cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung  hoàn thiện thể chế theo kế hoạch đề ra; thúc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp,thu hút đầu tư khởi nghiệp doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ vào công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư XDCB, quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên, khoáng sản… Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần đi đầu trong phương châm hành động của Chính phủ để điều hành quyết liệt, hiệu quả và có sự chuyển biến thực sự trong năm 2019; cần có giải pháp đồng bộ tăng chi đầu tư, giảm bội chi NSNN, phát triển thị trường tài chính, chứng khoán. Đặc biệt đối với công tác thu NSNN cần nuôi dưỡng nguồn thu, làm  tốt công tác quản lý nguồn thu,mở rộng cơ sở thuế chống thất thu, xử lý thuế. Đẩy mạnh đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, chủ động hội nhập tài chính quốc tế…

D.L

Các tin tức khác