Bộ Quốc phòng và Bộ Công an giao ban thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ

Ngày 23/1, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP, ngày 12/7/2010 của Chính phủ năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an.
 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Năm 2018, lực lượng Quân đội, Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Thông tư liên tịch số 07/2012/TTLT-BCA-BQP, ngày 29/6/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2010/NĐ-CP; hiệp đồng bảo vệ an toàn tuyệt đối địa bàn trong thời gian diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước và địa phương..., góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đối với Cao Bằng, năm 2018, hai lực lượng các cấp đã chủ động nắm tình hình, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh; phối hợp tổ chức 149 buổi tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 12.220 lượt người; phối hợp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được 5.741 người, giáo dục quốc phòng - an ninh cho trên 14.000 học sinh, sinh viên; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, làm hạn chế sự gia tăng của tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo các lực lượng cơ sở tuần tra, canh gác bảo vệ biên giới được 1.877 lần với 7.884 lượt người tham gia; phối hợp tham mưu, thực hiện chặt chẽ công tác tuyển quân đảm bảo chất lượng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu trong năm 2019, hai lực lượng tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp bổ sung, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa, trước mắt là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân.

Thường xuyên nâng cao chất lượng trao đổi thông tin và tình hình địa bàn, kịp thời đề xuất các giải pháp, đối sách; phối hợp đấu tranh phản bác các tư tưởng, quan điểm sai trái, ngăn chặn thông tin sai lệch, bảo vệ uy tín của lực lượng vũ trang; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chỉ huy, bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp hoàn thành nội dung nghị định mới thay thế Nghị định số 77/2010/NĐ-CP trình Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn thực hiện.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác