Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 78 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2019), 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019), chiều 26/1, Đoàn đại biểu tỉnh gồm các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng  Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh và huyện Hà Quảng dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng).

Dâng%20hương

 

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đoàn đã dâng hương, dâng hoa trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đọc diễn từ ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của dân tộc. 

 Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã chọn Pác Bó làm căn cứ địa cách mạng. Từ đây, ngọn lửa cách mạng do Người nhóm lên đã bùng cháy, lan tỏa khắp cả nước, trở thành bão lửa cách mạng phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phong kiến, giành độc lập tự do cho dân tộc.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát huy truyền thống quê hương cách mạng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển về mọi mặt, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác