Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây sựng đảng năm 2018

Ngày 25/1, Đảng ủy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2019. Dự Hội nghị, có các đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Đến hết năm 2018, Đảng bộ có 79 đảng viên, sinh hoạt ở 4 chi bộ. Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức xây ựng đảng, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; năm 2018, cử 01 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 03 đồng chí học cao học, 02 đồng chí bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên; 13 đồng chí bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; 10 đồng chí bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp cơ sở ; 01 đồng chí bồi dưỡng công tác Dân vận chính quyền; 15 đồng chí đi học, thi và cấp chứng chỉ lớp tin học; 26 đồng chí đi học thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 02 đồng chí bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về thanh niên; tổ chức tập huấn sử dụng ioffice 4.0 Văn phòng với 41 đồng chí tham gia. Trong năm, kết nạp được 03 đảng viên mới.

Đảng bộ thường xuyên đổi mới hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Kết quả, có 11 đảng viên Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ và được Đảng ủy khen thưởng; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 đồng chí. Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp I được đề nghị công nhận Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 2019, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu hủy hoại của kẻ địch, chống mọi biểu hiện tiêu cực; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chống Đảng, Nhà nước ta; duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng; đảm bảo 100% chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước của Trung ương, địa phương được triển khai đầy đủ đến đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phấn đấu Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2019…

tac

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đảng viên “Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ 2013 – 2017

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 đảng viên “Hoàn thành suất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền từ 2013 – 2017. Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh khen thưởng cho 11 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018. 

Kim Cúc

Các tin tức khác