Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Chiều 25/1/2019, Văn phòng UBND tỉnh và Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

PCT

Toàn cảnh Hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh có 138 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đoàn viên công đoàn, gồm 4 tổ Công đoàn. Năm 2018, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh tham gia tích cực, đầy đủ và có hiệu quả thiết thực các  phong trào thi đua do cấp trên phát động; 100% nữ cán bộ công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc”…

Năm 2018, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động tham mưu, giúp việc và phục vụ tốt các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trên các lĩnh vực công tác chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng bộ máy chính quyền và cải cách hành chính; thực hiện các chương trình trọng điểm, cấp bách của tỉnh; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

 Hội nghị đã thống nhất thông qua nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phục vụ. Xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý, năm của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được giao, phù hợp với từng thời điểm trong năm. Tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông báo của UBND tỉnh, nghị quyết HĐND tỉnh lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng; đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của các tổ chức và công dân. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy biên chế theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp vào Báo cáo tổng kết công tác của Văn phòng UBND tỉnh, Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế chi tiêu nội bộ; thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

tg3

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng UBND tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cần khắc phục những hạn chế còn tồn tại; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương đến địa phương, quan tâm đến công tác tham mưu, kiểm tra, kiểm soát văn bản, hồ sơ trình ký đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo thời gian; Nâng cao công tác giải quyết công việc, phối hợp với các Sở, ngành theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh giao và tham mưu phê bình những cơ quan, đơn vị chậm trễ thực hiện. Văn phòng sớm rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, nâng cao trách nhiệm trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ…

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể  và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2018; Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 09 đồng chí và danh hiệu Lao động tiên tiến cho 125 đồng chí; tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm 2018 cho 11 đơn vị trực thuộc Văn phòng.

Kim Cúc 

Các tin tức khác