Đoàn đại biểu tỉnh: Viếng Đài Liệt sỹ tỉnh và dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sáng 1/2, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hương Đài liệt sỹ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Thành phố).

 

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương tại Đài Liệt sỹ tỉnh.

Viếng Đài Liệt sỹ tỉnh, vòng hoa mang dòng chữ: "Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đời đời nhớ ơn các liệt sỹ". Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang đọc diễn từ nêu rõ: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đời đời tưởng nhớ và mãi mãi biết ơn các anh hùng liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân. Với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, trước anh linh của các anh hùng, liệt sỹ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh nguyện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội đã đề ra trong năm 2019; tiếp tục xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng giàu đẹp, đáp ứng nguyện vọng và sự tin tưởng của nhân dân, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Tiếp đó, Đoàn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, lẵng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". 

Kim Cúc

Các tin tức khác