UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 02/2019

Ngày 18/02, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Cùng tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

DSC_0101

Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tiếp công dân ngày 18/2/2018

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 12 lượt công dân, các công dân đến khiếu nại chủ yến liên quan đến tranh chấp đất đai, đề nghị bồi thường, đền bù đối với trường hợp bị thu hồi đất; yêu cầu tỉnh chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chức năng liên quan sớm giải quyết vụ việc còn tồn đọng...

Tại phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; chỉ đạo cơ quan chức năng nhận đơn thư và hướng dẫn công dân gửi đơn, thư đúng cơ quan có thẩ quyền giải quyết; một số vụ việc đã có kết luận chính thức, nếu không có tình tiết mới thì không xem xét lại; đối với một số vụ việc kéo dài, yêu cầu các ngành kiểm tra, rà soát lại, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết, đảm bảo lợi ích, quyền lợi chính đáng của công dân theo quy định của pháp luật.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác