Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh

Ngày 20/2, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban đảng, các sở, ban, ngành của tỉnh.

tc

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, năm 2018, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã quán triệt đầy đủ, kịp thời và tổ chức thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương; kết luận chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy. Chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố xây dựng các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của cơ quan đảng cấp trên, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tổng thu ngân sách năm 2018 đạt trên 1.869 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương, HĐND tỉnh giao; 17/17 chỉ tiêu lớn đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, ngư nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp và xây dựng. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 2.939 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch, tăng 35% so với năm 2017. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt trên 2.886 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 20% so với năm 2017. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 7,15/7%; GRDP bình quân đầu người đạt 26,7/24,9 triệu đồng. Khách du lịch ước đạt 1,2 triệu lượt, tăng 11,5% so với kế hoạch, doanh thu ước đạt 360 tỷ đồng, tăng 61% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chú trọng; an ninh, quốc phòng được tăng cường, giữ vững.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tạo bước đột phá mới với 4 điểm lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo và 10 điểm nhấn thành tựu. Trong đó, 4 điểm lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo: Xác định rõ lợi thế, điểm nghẽn, nút thắt và từ đó đề các các đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; Thành lập các Tổ giúp việc của lãnh đạo UBND tỉnh và Tổ giúp việc các sở, ban, ngành và 13/13 huyện, Thành phố để giám sát, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Trung ương, địa phương; Chỉ đạo các địa phương, đơn vị phân công nhiệm vụ cho cán bộ chủ chốt; Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy truyền thống cội nguồn quê hương cách mạng vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. 10 điểm nhấn thành tựu: Dự án đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh tiến độ đầu tư giai đoạn 2019 - 2025; Tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế; Triển khai thí điểm Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) tại 26 đơn vị; Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Cao Bằng...

bt

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghiêm túc, nhanh chóng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước đạt hiệu quả. Đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo trong lãnh, chỉ đạo để tăng tốc, bứt phá thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động tham mưu nhiệm vụ chiến lược lớn phát triển của tỉnh cho Thường trực Tỉnh ủy. Gương mẫu, quyết liệt lãnh, chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố tập trung phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược của tỉnh; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; chỉ đạo các cấp, ngành quyết tâm, quyết liệt dồn sức, huy động các nguồn lực thực hiện 4 đề án lớn về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát UBND tỉnh, các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ để kịp thời đôn đốc tiến độ thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu nâng chỉ số CPI của tỉnh năm 2019 lên tốp trung bình - khá của cả nước; thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; tuyên truyền quảng bá Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc trở thành khu du lịch trọng điểm, kiểu mẫu về du lịch qua biên giới; làm tốt công bảo đảm quốc phòng, an ninh; đưa các hoạt động đối ngoại với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đi vào chiều sâu, thực chất; đẩy mạnh việc phân công, phân cấp, phân quyền về cán bộ cho các địa phương, đơn vị gắn với ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, thực hiện hiệu quả các chương trình trọng tâm của Tỉnh ủy. Quyết tâm đổi mới tạo sự quyết liệt, bứt phá trong lãnh, chỉ đạo các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố xây dựng Chương trình thực hiện năm 2019 phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thành lập và đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...; tập trung ưu tiên, xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu xây dựng Chương trình triển khai Nghị quyết số 02 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

Kim Cúc 

Các tin tức khác