Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn làm việc với Thành phố và các sở, ngành

Ngày 18/2/2019, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với lãnh đạo Thành phố và các sở: Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận số 205, ngày 20/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố ngày 9/3/2018.

bi%20thu%20tinh%20uy%2019

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố đã báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo Kết luận số 205 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trọng tâm là việc thực hiện Chương trình phát triển du lịch, xây dựng hạ tầng thương mại dịch vụ, vui chơi và giải trí tập trung; phương án thí điểm tuyến phố đi bộ, khu phố ẩm thực, chợ đêm... để phục vụ cho công tác phát triển du lịch của tỉnh.

Các sở, ngành đã đóng góp ý kiến đối với từng lĩnh vực cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận trên.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn cơ bản nhất trí với những phương án Thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới. Đề nghị cấp ủy, chính quyền Thành phố quyết tâm, quyết liệt, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; phân công, phân nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí thường trực; chủ động phối hợp với các sở, ngành để thiết kế, đầu tư xây dựng phù hợp với quy hoạch.

Đối với việc thực hiện các dự án mở rộng bờ kè Sông Bằng đoạn qua phường Hợp Giang, xây dựng khu vực chợ đêm, ẩm thực đêm, tuyến phố đi bộ..., Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đồng ý về mặt chủ trương cho triển khai thực hiện. Đề nghị Thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc tính toán lại hiện trạng khu vực xây dựng dự án chợ đêm để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chung tay xây dựng môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác