Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 44

Ngày 1/3, Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 44. Dự Hội nghị, có đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng. Đồng chí Lại Xuân Môn, uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị thực hiện công tác tổ chức cán bộ. Xem xét, cho ý kiến đối với các văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hà Quảng và Trà Lĩnh; Diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Bảo Lạc năm 2019; Quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy  quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, thành ủy; trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Cao Bằng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định về trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách. Cho ý kiến về: Phương án kết nối giao thông các cửa khẩu, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của tỉnh Cao Bằng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao cơ quan chủ trì đã xây dựng Phương án kết nối giao thông các cửa khẩu, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đề nghị ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chủ trì tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; bổ sung thêm 1 số tuyến đường vào Phương án; tiếp tục phân loại đầu tư theo thứ tự ưu tiên; xác định lộ trình thực hiện là từ nay đến 2025; thống nhất sẽ bố trí tất cả các nguồn vốn ưu tiên để đầu tư cho Dự án kết nối giao thông. Đối với Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2019 của tỉnh Cao Bằng, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng Kế hoạch kèm theo báo cáo tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và tờ trình trình BTV Tỉnh ủy cho ý kiến theo đúng quy trình; tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên BTV bổ sung, sửa đổi Kế hoạch, bố trí cân đối thành phần các đoàn công tác nước ngoài.

Kim Cúc

 

Các tin tức khác