Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 tại Sở Nội vụ

Chiều 5/3, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, giám sát thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 tại Sở Nội vụ. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành 32 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên, chính sách đối với thanh niên. Từ năm 2008 đến nay, tỉnh đã ban hành và thực hiện 10 chính sách đối với thanh niên; các chính sách của Chính phủ, các bộ, ngành đối với thanh niên.

Từ năm 2013 đến nay, Sở Nội vụ đã tiến hành 20 cuộc kiểm tra tại các huyện, Thành phố và các sở, ban, ngành về thực hiện Luật Thanh niên, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, Dự án 600 Phó Chủ tịch xã, Đề án 500 trí thức trẻ. Trong giai đoạn I (2011 - 2015) đã thực hiện đạt 6/11 chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2020.

DSC_035

Đồng chí Hà Ngọc Giáp phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Thực hiện Nghị quyết 03 của Trung ương Đoàn khóa X về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2017”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã cụ thể hóa tổ chức 218 hoạt động; 526 cơ sở Đoàn triển khai cuộc vận động  “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới". Đến nay, 100% xã, thị trấn, trường học đã được nối mạng truy cập Internet; 100% địa phương trong toàn tỉnh thành lập và duy trì hoạt động Câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, xây dựng tủ sách khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật về nghề nông cho thanh thanh niên. Giai đoạn 2016 - 2017, có 3.588 thanh niên được tham gia học nghề.

Hằng năm, tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng cho thanh niên, tuyên truyền, phổ biên Luật Nghĩa vụ quân sự đến 100% thanh niên đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. 100% huyện, Thành phố làm tốt công tác vận động thanh niên tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách đối với đối tượng là thanh niên dân tộc thiểu số, tàn tật, nhiễm HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghiện ma túy hoặc sau cải tạo; giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy tài năng trẻ luôn được quan tâm thực hiện phù hợp với điều kiện và từng giai đoạn...

Sở Nội vụ kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về độ tuổi thanh niên tại Điều 1 Luật Thanh niên năm 2005 (từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi) để phù hợp với Điều 1 Luật Trẻ em năm 2016 đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XII, theo đó quy định: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi” (được hiểu là 15 tuổi 365 ngày). Trước đó, Điều 1 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định: “Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi”. Sửa đổi, bổ sung quy định các hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8 Luật Thanh niên năm 2005: Các  hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 8 được liệt kê cụ thể, chi tiết, là những hành vi đặc thù thường xảy ra đối với lứa tuổi thanh niên. Tuy nhiên, việc quy định cụ thể, chi tiết như hiện nay dễ dẫn đến việc hiểu và áp dụng không thống nhất, không đầy đủ, không bao quát những quy định ở các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực khác nhau, trong đó có thanh niên là đối tượng áp dụng. Do đó, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng khái quát, tránh trùng lặp với các văn bản quy phạm pháp luật khác...

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường thực hiện Luật Thanh niên; cụ thể hóa công tác hằng năm của từng ngành, địa phương, đơn vị quan tâm quản lý, lãnh đạo Đoàn thanh niên; tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động tốt hơn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, tuyển dụng thanh niên học các trường đại học ra trường; tham gia nắm tư tưởng, tâm lý thanh niên, đưa thanh niên vào các hoạt động có ích cho xã hội...    

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác