Hội nghị trực tuyến khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Ngày 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

TT (2)

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Cao Bằng.

Trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của Nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.

Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy; trong đó, lần đầu tiên vai trò của Trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng với các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được quy định đầy đủ.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai gồm 13 nhiệm vụ thuộc các nhóm nội dung: Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia; hoàn thiện phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử; bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống và sao lưu văn bản điện tử; tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Đến nay, việc xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia cùng các điều kiện về thể chế, hạ tầng công nghệ, nguồn nhân lực vận hành đã bước đầu hoàn thành và thử nghiệm thuận lợi. 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương (gồm Văn phòng Trung ương Đảng; 31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước (trong vòng 1 tháng đầu năm nay có 8.315 văn bản gửi và 19.296 văn bản nhận điện tử).

Đây là một trong những bước đi chuẩn bị cho việc triển khai ở giai đoạn tiếp theo nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Theo tính toán sơ bộ, ứng dụng Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia, mỗi năm tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng.

IMG_0634

Đại diện tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị

Cao Bằng là 1 trong 5 bộ, ngành, địa phương được Văn phòng Chính phủ chọn làm điểm triển khai Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia. Đến nay, tất cả các chức năng nghiệp vụ của Hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được cập nhật theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Chính phủ; 100% cơ quan hành chính nhà nước gửi, nhận văn bản điện tử qua Hệ thống. Thời gian tới, Cao Bằng tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành triển khai chương trình xây dựng chính quyền điện tử và sử dụng chữ ký số, ứng dụng hiệu quả việc gửi, nhận văn bản điện tử phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hệ thống một cửa điện tử, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến… nhằm nâng cao hiệu lực hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai Trục liên thông văn bản điện tử quốc gia đúng theo lộ trình; ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản nhằm đẩy nhanh tiến độ; huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực tập trung nâng cấp, quản lý phần mềm, triển khai kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông hệ thống văn bản điện tử; chuẩn hóa quy trình gửi, nhận văn bản điện tử có hiệu quả cao nhất; bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử được giao trong giai đoạn 2019 - 2020, định hướng tới năm 2025 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.  

Kim Cúc 

Các tin tức khác