Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chiều 12/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Đàm Viết Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,  Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
 

Các đại biểu dự Hội nghị.

 Năm 2018, Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, duy trì và đổi mới với nhiều hình thức đa dạng, gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia thực hiện.

Trong năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp 286 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an và các lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội. Lực lượng chức năng điều tra, khám phá 388 vụ phạm pháp hình sự, đạt 83,62%; phát hiện và bắt giữ 139 vụ với 136 cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng; bắt giữ 269 vụ, 414 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 342 bánh và 1,47 kg hêrôin. Lực lượng chức năng vận động nhân dân giao nộp 50 khẩu súng các loại. Công an các huyện, Thành phố tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh Tổ quốc. Toàn tỉnh có 902 tổ an ninh thôn xóm, an ninh nhân dân, xây dựng 467 mô hình tổ quần chúng tham gia tự quản… Có 164/199 xã, phường được UBND huyện, Thành phố công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; 718/768 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Năm 2019, Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, kiện toàn lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố; tăng cường công tác phối hợp giữa lực lượng công an với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; làm tốt công tác thi đua khen thưởng và xây dựng các điển hình tiên tiến...
 

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đánh giá cao kết quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm qua, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đề nghị các cấp và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp trong công tác xây dựng phong trào theo hướng thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, phong tục tập quán, trình độ dân trí ở từng địa phương, lĩnh vực, chuyên đề. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng nòng cốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Lực lượng công an làm tốt công tác nắm tình hình, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm; tập trung xây dựng mô hình tự quản tại địa phương…

 Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 12 tập thể, 8 cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 14 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua, Bằng khen; 29 tập thể, 28 cá nhân được Công an tỉnh tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2018.

 

Dương Liễu

Các tin tức khác