Hội nghị trực tuyến thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 13/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra dân số và nhà ở ( DS&NƠ) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về thực hiện Tổng điều tra DS&NƠ năm 2019.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng, có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Tổng điều tra DS&NƠ tỉnh.

DSC_0083

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng

Cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành trên quy mô toàn quốc, với 5 mục đích chính: Thu thập thông cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn quốc để phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi toàn lãnh thổ Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, đồng thời là cơ sở quan trọng để xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; phục vụ cho công tác giám sát thực hiện nghị quyết Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ đã cam kết và cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp của quốc gia về dân số trong giai đoạn hiện nay.

Tổng điều tra bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/4/2019; kết thúc chậm nhất vào ngày 25/4/2019. Kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Để chuẩn bị cho Tổng điều tra, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điền kiện về nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin như: tổ chức các hội nghị tập huấn; hoàn thiện phiếu hỏi Tổng điều tra; tài liệu hướng dẫn Tổng điều tra; thiết lập mạng lưới thực hiện Tổng điền tra; triển khai các chương trình phần mềm ứng dụng; hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ cho việc thu thập thông tin. Tổng số có 217.586 địa bàn điều tra với 26,2 triệu hộ dân cư và trên 94 triệu người (không bao gồm những người đang làm việc trong ngành Công an, quân đội, người làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài) được lập bảng kê. Tổng số hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên internet là gần 69 nghìn hộ.

Tại Cao Bằng, đến nay công tác chuẩn bị Tổng điều tra DS&NƠ tỉnh đã thực hiện theo các hướng dẫn của Trung ương và đảm bảo đúng tiến độ. 100% xã, phường, thị trấn được vẽ sơ đồ nền và được cập nhật vào trang thông tin tác nghiệp của BCĐ Tổng điều tra Trung ương. Toàn tỉnh được phân chia thành 1.448 địa bàn, trong đó có 1.419 địa bàn thường và 29 địa bàn đặc thù. Tổng số hộ được lập bảng kê là 135.497 hộ thuộc địa bàn thường.

105d3171557t16703l0

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Kết quả của cuộc tổng điều tra này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chiến lược cho giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch kinh tế - xã hội 2021-2025 của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động toàn thể nhân dân tham gia tích cực vào việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho cuộc tổng điều tra. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý, trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn điều tra, Ban chỉ đạo các cấp cần linh hoạt trong thời gian, địa điểm thực hiện tổng điều tra, tạo thuận tiện cho người dân trong thực hiện thu thập thông tin. Đồng thời, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chuẩn bị hạ tầng công nghệ ổn định, phục vụ tốt nhất cho công tác điều tra. Thực hiện rà soát các địa bàn khó tiếp cận để phối hợp với các ngành công an, biên phòng thực hiện công tác tổng điều tra. Các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án phối hợp, tổ chức giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu ngay trong quá trình điều tra, tránh để xảy ra những rủi ro do sự cố an ninh mạng. Thông tin cuộc tổng điều tra mang lại phải bảo đảm đầy đủ, trung thực, chính xác, thời gian ngắn gọn và chi phí tiết kiệm.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý dữ liệu đầu ra cần làm rõ, chính xác nhiều chỉ tiêu phục vụ cho xây dựng và triển khai chính sách như dân cư nông thôn và lao động nông nghiệp, dân số với tình trạng di dân tự do của các tỉnh, thành phố, nhà ở người có công, nhà ở của người thu nhập thấp, lao động trong khu vực chính thức, phi chính thức... Trong ngày 26/4/2019, yêu cầu các địa phương có báo cáo nhanh về kết quả điều tra gửi về Ban Chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Trung ương.

Kim Cúc 

Các tin tức khác