Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2019

Ngày 13/3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng có đồng chí Nguyễn Văn Dừa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, Thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

Năm 2019, MTTQ các cấp tập trung thực hiện 6 nội dung trọng tâm và 9 giải pháp cho hoạt động của Mặt trận các cấp. Trong đó, tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019 - 2024); nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...

Đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội; cấp huyện có 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Theo kế hoạch, cấp xã hoàn thành tổ chức đại hội trong quý I/2019; cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2019; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2019. Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX diễn ra tháng 9/2019.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ các địa phương tập trung chuẩn bị chu đáo về nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội MTTQ các cấp theo Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 4/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 6/2/2018 Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, trách nhiệm, quyền hạn trong thực hiện quy chế dân chủ, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tham gia các phong trào thi đua yêu nước do mặt trận chủ trì và phát động. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận, xây dựng hình ảnh người cán bộ mặt trận giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt đạo đức, công vụ; tích cực tham gia phát triển KT - XH, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác