Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và khu quân sự

Sáng 14/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng (CTQP) và khu quân sự (1994 - 2018). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Cao Bằng.

 

Tại điểm cầu Cao Bằng, dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và một số sở, ngành.

Qua 24 năm thực hiện Pháp lệnh, nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, các cấp, ngành và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các CTQP từng bước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành phát huy tốt vai trò làm tham mưu trong thực hiện Pháp lệnh, từ đó phát huy chức năng quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ CTQP và khu quân sự, góp phần phát triển KT - XH gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo thế và lực vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Hệ thống CTQP và khu quân sự được quản lý, bảo vệ chặt chẽ, từng bước được củng cố, hoàn thiện theo quy hoạch, hình thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, đảm bảo tính liên hoàn, cơ bản, vững chắc, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại Cao Bằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt nội dung của Pháp lệnh đến cấp ủy, chính quyền các cấp, cụ thể hóa theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương, từ đó góp phần nâng cao nhận thức về ý thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, cải tạo, xây dựng các CTQP. Gắn chặt xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển KT - XH với quốc phòng - an ninh, bảo vệ an toàn CTQP, khu vực quân sự, giữ vững thế trận bố trí quốc phòng, quân sự của tỉnh.

Đến nay, hệ thống công trình trong khu vực phòng thủ được củng cố, cải tạo bảo đảm phục vụ cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; phối hợp thẩm định, xác định ranh giới quản lý, sử dụng của 144 CTQP, khu quân sự. Đã có 121 điểm đất quốc phòng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự các cấp trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi tập trung thực hiện có hiệu quả các mục tiêu KT - XH của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết số 28-NQ/TW (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý, cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ CTQP, khu quân sự theo hướng đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân.

Các cơ quan, đơn vị quân đội chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ phân loại các CTQP và khu quân sự theo hạng mục, ưu tiên xây dựng công trình chiến đấu theo quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh; tăng cường đầu tư ngân sách cho duy tu, bảo dưỡng hệ thống công trình hiện có và công tác bảo vệ CTQP và khu quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.               

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác