Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 45

Ngày 2/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 45. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
 

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành công tác tổ chức cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 -  2026 (năm 2019).

Cho ý kiến và thông qua dự thảo các văn bản: Quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện, Thành ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, Thành phố trực thuộc tỉnh Cao Bằng; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách.

Phương án sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Cao Bằng; Đề án tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã.

Cho ý kiến về dự thảo các văn bản trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, gồm: Báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn khẳng định: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Cao Bằng là nhiệm vụ chính trị lớn, quan trọng nên quá trình thực hiện, sở, ngành chức năng cần tiếp thu ý kiến, rà soát, sắp xếp lại các địa danh cho chính xác; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng khẩn trương làm Phương án tóm tắt gửi Bộ Nội vụ, giao Sở Nội vụ là đầu mối để bám sát sự chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, trên cơ sở đó, tiến hành hoàn thiện đề án, thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban để thực hiện; không tiếp nhận, không đề bạt, không tuyển dụng cán bộ trong quá trình thực hiện; cần có lộ trình để xã hoàn thành việc sáp nhập chậm nhất cuối năm 2019, cấp huyện tiến hành đầu năm 2020.

Đối với Phương án sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cần thực hiện theo hướng hiệu lực, hiệu quả, tránh sắp xếp, sáp nhập theo hướng cơ học. Đề án tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã có sự thống nhất chủ trương, quá trình thực hiện có lộ trình thực hiện cụ thể, cần bảo đảm chính sách cán bộ; quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở đáp ứng yêu cầu làm việc, sinh hoạt phù hợp điều kiện của tỉnh; các sở, ngành liên quan tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tham quan, học tập các mô hình được triển khai tại một số tỉnh, thành trong nước để áp dụng thực hiện hiệu quả.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác