Ban Chỉ đạo Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Chiều 04/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Dự cuộc họp, có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ; các đồng chí Phó Trưởng BCĐ, thành viên BCĐ; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng tỉnh chủ trì Hội nghị.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

Năm 2018, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 1.900 tỷ đồng, đạt 169% dự toán Bộ Tài chính, đạt 138,8% dự toán HDDND tỉnh, đạt 102,7% so với mức phấn đấu, tăng 23% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt 1.649,7 tỷ đồng, bằng 164,2% dự toán Bộ Tài chính, bằng 138,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 103,1% mức phấn đấu, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2017. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 250,3 tỷ đồng, bằng 210,3 % dự toán Bộ Tài chính, đạt 143% dự toánHĐND tỉnh bằng 100,1% mức phấn đấu, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2017. Có 11/16 khoản thu vượt dự toán Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao và có số thu lớn và tăng trưởng cao.

Các cơ quan quản lý thu đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế; tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; quản lý chặt chẽ người nộp thuế, tăng cường kiểm soát hồ sơ khai thuế; thanh tra, kiểm tra thuế. Thực hiện quản lý nợ đọng và thu hồi nợ thuế theo đúng quy trình. Cơ quan thuế đã ban hành trên 70 nghìn lượt thông báo nợ thuế, 667 lượt công khai thông tin người nợ thuế, 84 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản; ban hành 43 Quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; thu thuế nợ đọng đối với các khoản thu nội địa được 458 tỷ đồng; đối với hoạt động xuất nhập khẩu được 362 triệu đồng.

Năm 2019, tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu, tăng cường thu hồi nợ đọng thuế. Phấn đấu đến hết 31/12/2019 toàn tỉnh hoàn thành vượt mức dự toán Bộ Tài chính giao tổng thu ngân sách 1.315 tỷ đồng; dự toán HĐND tỉnh giao tổng thu ngân sách 1.500 tỷ đồng; tập trung rà soát các nguồn thu có tiềm năng để khai thác tăng thu, phấn đấu thu đạt trên 1.600 tỷ, mức phấn đấu cao là 2.350 tỷ đồng; phấn đấu đến hết năm 2019 tổng nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh không quá 118 tỷ đồng; tăng cường công tác quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính thuế; thanh tra, kiểm tra thuế; thu hồi nợ đọng và cưỡng chế nợ thuế; tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; …

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung bàn giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng trong năm 2019. Theo đó, các cơ quan chức năng cần phối hợp xử lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc liên quan đến các khoản thu như: thu phí xe qua lại cửa khẩu; hạ tầng dịch vụ cửa khẩu, thu từ đất đai và các khoản thu phát sinh… đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của Nhà nước, tránh thất thu ngân sách.
 

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu cao. Cơ quan thuế quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp chặt chẽ với các ngành tham mưu thực hiện các giải pháp thu. Các ngành tạo mọi điều kiện để thu các loại thuế, phí liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Ngành Hải quan cần chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác thu thuế xuất nhập khẩu, quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn. Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, có giải pháp đối với các khoản thu liên quan đến đất, hoạt động khoáng sản. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cần quan tâm đến công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát lại những khó khăn vướng mắc, đề ra giải pháp khắc phục kịp thời. Thành phố và các huyện cần chủ động phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019.

D.L

Các tin tức khác