Ban chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 9/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

DSC_0600

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận, góp ý thông qua các báo cáo: Kết quả 3 năm (2016 - 2018) và năm 2018 triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình năm 2019; Kế hoạch phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Theo đó, từ năm 2016 - 2018, hoạt động của BCĐ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và BCĐ các cấp. BCĐ đôn đốc các sở, ngành, huyện, Thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, triển khai các nội dung theo kế hoạch. Thực hiện Đề án thành lập, xây dựng và phát triển công viên địa chất tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, các sở, ngành, đơn vị liên quan tích cực triển khai các nhiệm vụ xây dựng Công viên địa chất Non nước Cao Bằng theo đúng tiến độ đề ra. Năm 2018, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Hoàn thiện hồ sơ và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận xếp hạng Địa điểm di tích lịch sử Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An là Di tích Quốc gia đặc biệt.

Các cấp, ngành triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); xây dựng quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái Phja Oắc - Phja Đén (Nguyên Bình); triển khai các dự án đầu tư, tôn tạo tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó; kêu gọi đầu tư tại Điểm du lịch Giộc Đâư (Trà Lĩnh); đầu tư một số hạng mục làng Khuổi Ky, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh)…

Hiệu ứng của danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đã góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Cao Bằng tăng đột biến vào năm 2018; nhận thức của cộng đồng về du lịch có chuyển biến tích cực. Năm 2018, khách du lịch đạt 1.231.200 lượt, tăng 29,2% so với năm 2017; tổng thu đạt 363,3 tỷ đồng, tăng 92% so với năm 2017; nộp ngân sách trên 36 tỷ đồng; công suất sử dụng phòng đạt 63,3%; tăng trưởng du lịch đạt 42%. 

Năm 2019, BCĐ thực hiện Chương trình Phát triển du lịch tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, các chương trình, đề án, dự án trọng tâm trong kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển du lịch. Xây dựng kế hoạch, tổ chức “Hội thảo quốc tế về phát triển du lịch bền vững thông qua mô hình Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO"; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; Đề án tổng thể khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch tỉnh Cao Bằng; Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2025. Tiếp tục nghiên cứu tính khả thi, thực hiện xây dựng và thu hút đầu tư đối với các dự án, đề án xây dựng hạ tầng, phát triển du lịch.

Thúc đẩy triển khai Dự án đầu tư tại Khu du lịch thác Bản Giốc do Công ty cổ phần đầu tư Bản Giốc thực hiện. Tham mưu UBND tỉnh tổ chức các hoạt động đối ngoại về du lịch, bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động đối ngoại về hợp tác phát triển du lịch, tăng cường phối hợp thúc đẩy hoạt động hợp tác du lịch qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các thành viên BCĐ, sở, ban, ngành tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả các nội dung đề ra trong kế hoạch và Chương trình Phát triển du lịch Cao Bằng giai đoạn 2016 - 2020, tạo bước chuyển biến trong hoạt động du lịch. Quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác du lịch. Tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với các nhiệm vụ chưa thực hiện được, bổ sung các nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tế. Tiếp tục huy động nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án, tổ chức triển khai kế hoạch phát triển du lịch đạt hiệu quả. 

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực BCĐ phân công rõ trách nhiệm của từng thành viên BCĐ; phân tích nguyên nhân những công việc chưa hoàn thành, đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; nghiên cứu phân cấp quản lý các di tích; đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức phát triển du lịch…

Kim Cúc 

Các tin tức khác