Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 17 (mở rộng)

Ngày 10/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng). Tham dự, có đại biểu các Ban xây dựng Đảng Trung ương theo dõi Cao Bằng; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, đến hết quý I toàn tỉnh gieo trồng 1.186 ha lúa, đạt 34,2% kế hoạch, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; ngô trồng được 18.358,5, đạt 72% kế hoạch, tăng 0,6 % so với cùng kỳ năm trước; thuốc lá trồng được 3.073 ha, đạt 90% KH, tăng 4% so vơi cùng kỳ năm trước; đỗ tương 557 ha, đạt 71% kế hoạch;... Tổng đàn trâu hiện có 104.086 con, giảm 1,28% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 112.873 con tăng 0,36% so với cùng kỳ năm trước; đàn lợn 357.593 con, tăng 1,17 % so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.191,118 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ trước, bằng 24,81% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.803,4 tỷ đồng, bằng 24,3% KH, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, kim ngạch quản lý và giám sát hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan đạt 603,3 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 316 tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư xây dựng 48,2 tỷ đồng, bằng 2,4% KH; chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2018 đạt 60,67 điểm, cao hơn 1,78 điểm và tăng 01 bậc so với năm 2017, đứng thứ 57/63 các tỉnh, thành trong cả nước; lượng khách du lịch đạt trên 280.000 lượt, doanh thu du lịch 50 tỷ đồng. Đảng bộ tỉnh kết nạp 308 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 55.218 đảng viên.

Công tác Giáo dục và đào tạo, Y tế, an sinh xã hội được chăm lo, phát triển; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi; công tác dân tộc, tôn giáo được triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định; Công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, nội chính được thực hiện tốt.

Quý II, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Lãnh đạo triển khai văn bản chỉ đạo của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, kinh tế biên mậu. Lãnh đạo và triển khai các thủ tục đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo kế hoạch. Chuẩn bị và tổ chức kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân của hạn chế và giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, phát triển du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá Công viên địa chất Toàn cầu Non nước Cao Bằng, công tác quản lý di tích, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, giải pháp thu ngân sách, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xuất nhập khẩu hàng hóa, việc quản lý dân cư vùng biên giới, việc sắp xếp xóm, tổ dân phố, kiện toàn đội ngũ cán bộ không chuyên trách…

Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và thông qua báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác quý II/2019 của Tỉnh ủy; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đề nghị các cấp, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, kịch bản lãnh, chỉ đạo khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát chương trình công tác của cấp ủy, cụ thể hóa thành chương trình của từng cấp, ngành, phân rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nói đi đôi với làm trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp thực hiện nghiêm túc các thông báo kết luận của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc làm việc với các đơn vị, địa phương; tổ giúp việc Ban Thường vụ tăng cường giám sát, đôn đốc, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo.

Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển những sản phẩm đặc trưng, đặc hữu của địa phương, xây dựng chỉ dẫn địa lý, phục vụ phát triển du lịch; nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản, quan tâm công tác trồng rừng, trồng cây dược liệu... để cải thiện đời sống nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân di dời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà ở. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch; kiên quyết giải phóng mặt bằng các dự án, phát huy vai trò của công tác tuyên truyền. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, nhất là các dự án trọng điểm. Khẩn trương hoàn thành 3 đề án lớn về phát triển du lịch, nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với xúc tiến thương mại. Mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường giao lưu hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển. Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài.

Dương Liễu

Các tin tức khác