Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với tỉnh Cao Bằng

Ngày 9/4, Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng. Các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với Đoàn.

Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

UBND tỉnh đã báo cáo với Đoàn giám sát các nội dung: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện NSNN năm 2018, triển khai dự toán ngân sách năm 2019.

Đoàn giám sát trao đổi về vấn đề thu - chi, quyết toán NSNN, trong đó đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong công tác chỉ đạo thu NSNN, đồng thời chỉ ra mặt hạn chế đó là: kết quả thu NSNN của tỉnh đạt trên 1.800 tỷ đồng, chỉ đáp ứng 10% chi thường xuyên, đạt mức trung bình so với khu vực và cả nước; giải ngân xây dựng cơ bản còn chậm, phải chuyển nguồn nên giảm hiệu quả vốn đầu tư Nhà nước; tổng hợp số liệu kiểm toán của tỉnh còn chậm; tỉnh còn 8/13 đơn vị hành chính cấp huyện nghèo trong diện 30a, 30b, 30c... Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cần được đẩy mạnh tổ chức và chặt chẽ hơn.

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh khẳng định, trên cơ sở góp ý của Đoàn, Cao Bằng sẽ phát huy tiềm năng để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; tăng thu NSNN và sử dụng nguồn thu hiệu quả, đúng mục đích. Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh thông tin: Tuy có tiềm năng, lợi thế song do điều kiện tự nhiên khó khăn, còn 8 huyện nghèo; chỉ có 10/13 đơn vị tự chủ được tài chính;  chỉ có 6 nguồn thu ngân sách ổn định, các nguồn thu khác chưa ổn định. Các dự án đầu tư vốn trung ương giao thường dồn về cuối năm gây khó khăn cho tỉnh triển khai nên tiến độ giải ngân chậm. Tỉnh Cao Bằng sẽ tập trung phát triển kinh tế, trọng tâm vào các lĩnh vực: Phát triển nông nghiệp, chú trọng cây, con đặc hữu, kinh tế rừng, tiến tới xây dựng nông nghiệp công nghệ cao; Du lịch với lợi thế du lịch đỏ; Phát triển kinh tế cửa khẩu.

Đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phát biểu

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Đinh Văn Nhã đề nghị tỉnh thực hiện tốt việc công khai thu, chi ngân sách; về quyết toán cần đẩy nhanh tiến độ báo cáo, đảm bảo đúng kế hoạch để HĐND tỉnh thẩm định đúng thời hạn. Có biện pháp giải ngân nhanh các chương trình, chính sách ưu đãi đầu tư của Nhà nước, không để chuyển nguồn.

Không nên giao thu NSNN hằng năm quá cao dẫn đến bị động, áp lực. Các cơ quan chuyên môn phối hợp tốt để tham mưu cho UBND tỉnh quản lý thu - chi, điều hành ngân sách hiệu quả. Sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn thu từ đất đai; kiểm soát chi và giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển; tập trung giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), ngoài cửa khẩu chính Trà Lĩnh, kết nối thêm Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Phục Hòa) và các cửa khẩu phụ, lối mở để phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Kim Cúc

Các tin tức khác