Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại UBND tỉnh

Chiều 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2018 tại UBND tỉnh. Tham dự, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Hữu Khang; lãnh đạo một số sở, ngành.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại UBND tỉnh.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2012 -2018, tỉnh vận động thực hiện xã hội hóa giảm nghèo bền vững được 66,605 tỷ đồng; huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi 2.686,805 tỷ đồng.

Từ các chính sách, dự án, chương trình, tỉnh đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn 1.623 công trình; hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho 75.574 lượt hộ; xây dựng 167 mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập huấn nâng cao năng lực cán bộ cấp tỉnh, huyện, xóm, xã cho 28.285 lượt người; thực hiện truyền thông nâng cao nhận thức và giáo dục tinh thần tự lực, tự cường cho 21.587 lượt người. Đến nay, 100% xã, 85% số thôn có đường cho xe cơ giới; trên 60% xóm có điện; trên 50% trạm y tế xã được chuẩn hóa...

Đồng chí Trịnh Hữu Khang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

UBND tỉnh kiến nghị: Chính phủ tăng nguồn vốn đầu tư, phát triển sản xuất cho các huyện nghèo (mức hiện nay khoảng 25 tỷ đồng/huyện/năm); tăng mức đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn lên 3 tỷ đồng/xã/năm để các xã, thôn đặc biệt khó khăn đầu tư giải quyết các nhu cầu cấp thiết của người dân; Trung ương ban hành văn bản tích hợp các hợp phần hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững để các địa phương triển khai thuận lợi; tiếp tục quan tâm kêu gọi các tổng công ty hỗ trợ về vật chất, kinh nghiệm và tài chính để giúp tỉnh thực hiện công tác giảm nghèo đa chiều bền vững; nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho nhóm hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, hộ mới thoát nghèo...

Phát biểu kết luận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đề nghị: UBND tỉnh cần tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình giảm nghèo trên địa bàn để định hướng phát triển phù hợp và nhân rộng các mô hình có hiệu quả; chỉ đạo phân cấp đồng bộ trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo; phân bổ vốn cần kịp thời hơn; nghiên cứu hỗ trợ đầu tư các chương trình theo hướng khai thác phát huy lợi thế của từng địa phương; quan tâm đến hạ tầng thiết yếu và nguồn nhân lực có chất lượng ở cơ sở, nhất là các xã đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, đề xuất chính sách tăng nguồn lực đầu tư từ trung ương, từ bên ngoài cho tỉnh thông qua các chương trình nghị sự của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội...

Các ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ kiến nghị với Trung ương để có chính sách giảm nghèo phù hợp.

Kim Cúc

Các tin tức khác