UBND tỉnh: Tiếp dân định kỳ tháng 4/2019

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ. Cùng tham gia tiếp dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

DSC_0682

UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2019

Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh đã tiếp 14 lượt công dân, các công dân đến  nộp đơn và khiếu nại về các vấn đề chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai như: cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, đăng ký quyền sử dụng đất...

Sau khi nghe phản ánh, khiếu nại của của công dân, lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận đơn, thư của công dân; yêu cầu Ban tiếp công dân tỉnh phối hợp các ngành rà soát lại nội dung vụ việc, báo cáo, đề xuất hướng xử lý với lãnh đạo UBND tỉnh, yêu cầu các đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền, có văn bản trả lời  công dân; một số vụ việc đã có kết luận nên không xem xét lại; hướng dẫn, đề nghị công dân liên hệ đến đúng cơ quan chức năng để được giải quyết theo thẩm quyền.  

Kim Cúc

Các tin tức khác