Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5

Ngày 16/4, Ban chỉ đạo Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 và báo cáo kết quả làm việc của Đoàn giám sát IFAD năm 2019.

Tham dự có đại diện Văn phòng IFAD tại Hà Nội, Đoàn giám sát thường niên năm 2019 của IFAD; Ban điều phối Dự án CSSP tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Ban điều hành dự án CSSP các huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Nguyên Bình, Thạch An; Chủ tịch UBND các xã thực hiện dự án. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Dự án CSSP tỉnh chủ trì Hội nghị.

tc

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự án CSSP tại Cao Bằng và Bắc Kạn có hiệu lực từ ngày 7/8/2017 và hoàn thành vào ngày 30/9/2023, với mục tiêu chung góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững ở tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn; nâng cao thu nhập bền vững và giảm thiểu tổn thương trước biến đổi khí hậu cho các nông dân nghèo ở các xã dự án. Tổng chi phí cho toàn dự án là 74,3 triệu USD, trong đó nguồn vốn vay IFAD là 42,5 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại của IFAD là 0,5 triệu USD, đóng góp của người hưởng lợi là 10,75 triệu USD... Dự án được thực hiện tại 72 xã thuộc 9 huyện của 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn.

Qua giám sát thường niên, IFAD đánh giá cao sự cam kết của UBND tỉnh và các đối tác trong thực hiện các hoạt động của dự án; sự cam kết mạnh mẽ của UBND tỉnh Cao Bằng trong ứng trước nguồn vốn ngân sách của tỉnh (tương ứng 33 tỷ đồng) cho dự án thực hiện các hoạt động.

Dự án đã xây dựng và hướng dẫn lập kế hoạch phát triển KT-XH theo định hướng thị trường (MoSEDP) triển khai tại 70 xã dự án của 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn; thành lập 268 nhóm đồng sở thích (CIG) tại 2 tỉnh; lập danh sách 50 công trình cơ sở hạ tầng tại Cao Bằng chuẩn bị đầu tư vào năm 2019. Tính đến ngày 31/3/2019, tại Cao Bằng, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn dự án là 2,51% trên tổng ngân sách dự án. (35.270.000 USD).

ct

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị: Ban điều phối Dự án 2 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn tiếp tục phối hợp tham mưu cho UBND 2 tỉnh kiến nghị với các cơ quan Trung ương phân bổ nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án; các sở, ngành phối hợp tham mưu cho 2 tỉnh cam kết với Văn phòng IFAD thực hiện đúng những nội dung cam kết. Các huyện, xã vùng Dự án tiếp tục chủ động thực hiện các hợp phần, tiểu hợp phần theo kế hoạch hoạt động của dự án.

D.L - K.C

Các tin tức khác