Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW tại huyện Phục Hòa

Ngày 3/5, Tổ xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tỉnh do đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ xây dựng Đề án làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW tại huyện Phục Hòa.

PH3

Lãnh đạo Huyện ủy Phục Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Huyện Phục Hòa có 9 xã, thị trấn, trong đó có 6 xã, thị trấn biên giới. Đảng bộ huyện có 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (12 đảng bộ, 22 chi bộ); 149 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó có 114 chi bộ tổ, xóm, với 2.207 đảng viên.

Khối cơ quan Đảng cấp huyện có 6 đơn vị trực thuộc, tổng biên chế được giao là 33 chỉ tiêu, hiện có mặt 28 biên chế, trong đó có 4 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Hiện còn khuyết 2 chức danh. Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có 6 đơn vị, được giao 17 biên chế, hiện có mặt 13 biên chế, còn khuyết 3 chức danh. Khối chính quyền có 42 đơn vị, trong đó có 13 cơ quan, 29 đơn vị sự nghiệp, có 531 chỉ tiêu biên chế được giao; khối cơ quan chuyên môn thuộc HĐND và UBND là 76 biên chế, có mặt 69 biên chế, thiếu 7 biên chế; khối các đơn vị sự nghiệp có 455 biên chế, có mặt 411 biên chế, thiếu 44 biên chế; còn khuyết 10 chức danh.

Cấp xã, thị trấn được giao 215 biên chế, hiện có mặt 196 biên chế, thiếu 19 biên chế; cán bộ bán chuyên trách cấp xã được giao 148 biên chế, có mặt 96 biên chế, thiếu 52 biên chế; còn khuyết 8 chức danh. Tổng số cán bộ tổ, xóm được hưởng phụ cấp từ ngân sách Nhà nước 856 người.

Thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, Huyện ủy Phục Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy; thành lập Tổ soạn thảo Đề án thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW, đến nay đã có 1/4 đề án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Thực hiện Quyết định số 1911-QĐ/TU ngày 19/12/2018, đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan khối Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện.

Từ năm 2016, đã sắp xếp Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Dừng việc tuyển dụng đối với cán bộ, công chức; dừng bổ nhiệm, bầu cử bổ sung các chức danh lãnh đạo của các cơ quan giúp việc Huyện ủy và các tổ chức chính trị - xã hội. Tháng 1/2019, đã thực hiện sắp xếp vị trí theo Đề án Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đối với 3 vị trí kế toán (khối Đảng, đoàn thể, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị - xã hội) cho 1 biên chế tại Văn phòng Huyện ủy. Tháng 5/2019 (Đại hội Ủy ban MTTQ huyện), sẽ bố trí Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện.

Đối với các cơ quan thuộc UBND huyện, dừng việc tuyển dụng đối với cán bộ, công chức, dừng bổ sung 10 vị trí chức danh, vị trí lãnh đạo của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. Đối với các đơn vị sự nghiệp, đã tiến hành sáp nhập một số trường học; tiếp nhận Trung tâm Dạy nghề từ đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về huyện sáp nhập với Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND huyện.

Đối với các xã, thị trấn, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đã chủ động sắp xếp lại tổ chức, cán bộ các xã, thị trấn, thực hiện việc biệt phái cán bộ huyện về đảm nhận một số chức vụ lãnh đạo xã và phân công cán bộ kiêm nhiệm đối với một số vị trí công tác trong bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; chủ trương không kiện toàn một số chức danh lãnh đạo tại các xã diện phải sáp nhập.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu ra những hạn chế cần khắc phục trong thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của huyện; huyện Phục Hòa kiến nghị tỉnh, Trung ương sớm ban hành các quy định, hướng dẫn về chế độ, chính sách để thực hiện Nghị quyết; cần định hướng xác định khung mô hình tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo từng loại hình cơ sở, huyện, tỉnh.

PH_copy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của huyện, đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; việc sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ bên trong cần rõ nét, đi vào chiều sâu; rà soát, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung lại các quy chế liên quan nhằm tránh chồng chéo.

Kiên quyết chọn lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ; xây dựng và hoàn thiện Đề án đã có chủ trương như xã, các đơn vị hành chính; chủ động xây dựng kế hoạch việc dồn tổ, xóm; sáp nhập một số trường học đúng tiến độ, kịp thời phục vụ năm học mới. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Trung ương, Kế hoạch của Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện đạt kết quả, chất lượng.

Theo baocaobang.vn

 

Các tin tức khác