Phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

Sáng 9/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức họp triển khai kế hoạch phát động hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và cơ quan báo chí trung ương, địa phương tham dự.

dai%20bieu%20(600%20x%20390)

Các đại biểu dự cuộc họp.

Cuộc họp đã triển khai kế hoạch phát động hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019; tiếp tục triển khai Giải báo chí về dân vận khéo, Giải báo chí về phòng, chống tham nhũng.

Đối tượng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 là cán bộ, đảng viên có tác phẩm báo chí viết về công tác xây dựng Đảng được đăng tải, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…). Tác giả có tác phẩm dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm ngày 25/10/2019.

Đây là các giải báo chí nhằm khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nói chung; nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội trong việc sáng tác tác phẩm về xây dựng Đảng; tạo động lực thúc đẩy tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị...

Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ III năm 2018 đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh tham gia. Đến ngày 31/10/2018, có 62 tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo Cao Bằng, 30 tác phẩm phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng phản ánh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Tổ thẩm định của tỉnh đã lựa chọn 6 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả gửi tham dự giải.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê đề nghị phát động giải báo chí về xây dựng Đảng, dân vận khéo và phòng, chống tham nhũng trong Đảng bộ, cán bộ, đảng viên toàn tỉnh, nòng cốt là lực lượng báo chí của địa phương. Các cơ quan thường trực hoàn thiện  văn bản tham gia các giải, kèm theo kế hoạch có thể lệ và chỉ tiêu giao cho các cơ quan báo chí ở địa phương và các tổ chức Đảng. Các đề tài cần lựa chọn khai thác lợi thế mang tính đặc trưng của địa phương.

Cơ quan thường trực thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình các đơn vị dự thi; thành lập Hội đồng sơ khảo phụ trách tác phẩm dự thi. Hội Nhà báo tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn, phát động trong hội viên tham gia các giải báo chí; tổ chức tập huấn viết về công tác xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên.

Các cơ quan báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục để khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên tham gia. Các tác phẩm báo chí đạt giải ba trở lên từ cấp Trung ương được đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh khen thưởng đột xuất; thưởng đột xuất các tác phẩm đạt giải khuyến khích; thưởng động viên những tác phẩm có chất lượng tham gia giải...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Triệu Đình Lê khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm chất lượng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018.

Nhân dịp này, 6 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là phóng viên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ III năm 2018 được Ban Tổ chức Tỉnh ủy khen thưởng.

 

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác