ĐBQH tỉnh: Góp ý về dự án Luật Lực lượng DBĐV; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Chiều 28/5, thảo luận tại tổ dưới sự điều hành của Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng Lại Xuân Môn, đại biểu Quốc hội tỉnh đã góp ý đối với 2 dự thảo: Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Quang Thành góp ý đối với dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đối với dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên, Thiếu tượng Đỗ Quang Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, cần cân nhắc, xem xét đặt lại tên gọi của dự thảo luật là “Luật Lực lượng và phương tiện dự bị động viên” hoặc “Luật Dự bị động viên” để phù hợp với nội dung của dự thảo luật quy định lực lượng dự bị động viên bao gồm cả người và phương tiện kỹ thuật. Điều 44, cần bổ sung quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho quân nhân dự bị trong thực hiện nghĩa vụ theo luật quy định, tránh trường hợp người làm trong các doanh nghiệp sau tham gia thực hiện nghĩa vụ dự bị động viên lại bị mất việc làm. Đồng thời, tính toán đến tính biến động của lực lượng dự bị động viên để đưa ra những chính sách phù hợp trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên hiệu quả; quy định trách nhiệm của chủ phương tiện kỹ thuật tham gia lực lượng dự bị động viên.

Đối với dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, đại biểu Đỗ Quang Thành cho rằng, dự thảo luật cần bổ sung 1 chương quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó quy định rõ phân loại thông tin của cơ sở dữ liệu, quy định trách nhiệm của các bộ, ngành liên quan trong việc cung cấp, khai thác, quản lý thông tin trên cơ sở dữ liệu. Đại biểu đề nghị dự thảo Luật cần bỏ khoản 3, điều 27 quy định việc kiểm soát xuất, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động vì đây chỉ là phương tiện để kiểm soát xuất, nhập cảnh nên không nhất thiết quy định tại dự thảo.
 

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Ngọc Chiến (bên trái) góp ý đối với dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên.

Góp ý đối với dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cho ý kiến: Điều 1 về phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật cần bổ sung nội dung quy định về “quản lý lực lượng dự bị động viên”. Đại biểu phân tích 2 lý do: thứ nhất, việc đưa nội dung quản lý lực lượng dự bị động viên là rất quan trọng đối với tính chất biến động của người và phương tiện, xe cộ thuộc lực lượng dự bị động viên, có quản lý được mới đảm bảo huy động được lực lượng này khi cần thiết; thứ hai, tại một số chương, điều, khoản trong dự thảo luật cũng quy định về nội dung quản lý nên việc bổ sung quy định này tại Điều 1 phù hợp với nội dung của dự thảo luật. Đại biểu cho rằng, cần rà soát lại để sử dụng thống nhất cụm từ “đã sắp xếp trong kế hoạch” hay “đã đăng ký” trong dự thảo luật.

Về chế độ chính sách, theo đại biểu Hà Ngọc Chiến, việc quy định quân nhân dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được hưởng phụ cấp theo quy định Khoản 1 Điều 32 là chưa hợp lý, sẽ là gánh nặng cho ngân sách. Đề xuất nên bỏ quy định này bởi vì tham gia lực lượng dự bị động viên cũng là nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ Tổ quốc. Dự thảo luật quy định việc hưởng chế độ chính sách đối với người tham gia dự bị động viên ở Điều 32 và cả gia đình quân nhân dự bị tại Điều 34 là không hợp lý, sẽ gây khó khăn trong thực hiện và cũng tạo thêm gánh nặng cho ngân sách, đề nghị chỉ nên quy định việc hưởng chính sách đối với quân nhân dự bị động viên.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác