Đoàn cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

Chiều 29/5, Đoàn cán bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn làm việc với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; một số ban, sở, ngành.

HV1

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong hiện có 40 cán bộ, viên chức; 5 khoa, phòng. Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự chỉ đạo chặt chẽ về chuyên môn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Đảng ủy, Ban giám hiệu triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; thường xuyên quán triệt các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

Từ năm 2016 đến nay, đã thực hiện đào tạo, bồi dưỡng được 177 lớp, gồm: cao cấp lý luận chính trị, trung cấp chính trị, chuyên viên chính, kiến thức quản lý nhà nước chính quyền cơ sở, trung cấp xã hội, đảng viên mới, với 13.477 học viên. Từ tháng 3/2019, mở 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025, với 153 học viên...

HV2

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy Cao Bằng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của nhà trường; ghi nhận và biêu dương nhà trưởng đã khắc phục khó khăn, nỗ lực, quyết tâm đổi mới vì sự nghiệp giáo dục lý luận chính trị. Đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ giảng viên, có cơ chế động viên, khích lệ giảng viên đi đào tạo tiến sĩ, tham gia học cao cấp lý luận chính trị, tăng cường đi thực tế tại tỉnh bạn; đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Nhà trường tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Bí thư về thực hiện Nghị định 09; quan tâm đến công tác quản lý hệ thống, trong đó thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy; siết chặt kỷ cương, chấn chỉnh trong công tác thi cử, khắc phục tình trạng lười học lý luận chính trị; đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, tăng cường tiếp cận thực tiễn, thỉnh giảng để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh.

HV3

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh. Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng; hoàn thiện quy chế quản lý đào tạo; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ cán bộ, giảng viên. Yêu cầu nhà trường sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp tạo sự khác biệt trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực cho tỉnh.

Theo baocaobang.vn

Các tin tức khác