Đoàn công tác đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

Chiều 30/5, Đoàn công tác do GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2011-2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại đại biểu Quốc hội tỉnh; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy và  lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng lên. Đặc biệt, tỉnh xác định phát huy 8 lợi thế, tháo gỡ 3 điểm nghẽn và tập trung 3 đột phá chiến lược. Giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,2%/13,5%/năm; giai đoạn 2015-2018, GRDP tiếp tục có sự tăng trưởng bình quân đạt 6,13%/năm. Tính riêng trong 2 năm 2017-2018, tốc độ tăng trưởng đạt trên 7%/năm (vượt kế hoạch chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra) dự kiến năm 2019 và năm 2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 880 USD/ người/năm; năm 2018 đạt 1.213 USD/người/năm, gấp 1,39 lần so với năm 2011; ước năm 2020, đạt 1.382 USD/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông- lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp  và dịch vụ.  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 đạt trên 4.000 tỷ đồng. Chăn nuôi có bước phát triển, giá trị sản lượng tăng từ 6-7%/năm/năm. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt 3.716 tỷ đồng, tăng 1.750 tỷ đồng so với năm 2011. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2018 đạt 9.132 tỷ đồng, tăng 3.269 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2011. Toàn tỉnh đã thu hút được 69 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9.600 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu năm 2018 đạt 2.891 triệu USD, tăng 2.193 triệu USD, gấp 4,1 lần so với năm 2011. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được duy trì. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII, Tỉnh ủy đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng 6 đề án thực hiện Nghị quyết số 18,19/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Tính đến ngày 1/1/2019, đối với các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tiến hành sắp xếp xong tổ chức bên trong của từng đơn vị đã giảm 36/110 phòng, ban chuyên môn trực thuộc; giảm 82/298 vị trí lãnh đạo cấp phòng trở lên. Đối với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, huyện, đơn vị, sự nghiệp, cán bộ không chuyên trách xã, xóm. Tính đến hết tháng 4/2019, toàn tỉnh đã hoàn thành sắp xếp 335 đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị, về biên chế giảm ít nhất 10% biên chế, công chức, viên chức. Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được quan tâm. Tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành 16 cuốn lịch sử Đảng bộ các huyện, thành phố và 2 cuốn Lịch sử Đảng bộ ngành; 23 ngành hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của đơn vị; 10/199 xã, phường hoàn thành việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ...

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia sẻ với Đoàn công tác về những khó khăn, vướng mắc của tỉnh và những định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: tập trung tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt về kết cấu hạ tầng giao thông, du lịch, biên mậu, chất lượng nguồn nhân lực; thể chế, cơ chế của tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành với địa phương trong tỉnh. Huy động các nguồn lực để thực hiện 3 đột phá chiến lược về phát triển du lịch- dịch vụ, phát triển nông nghiệp thông minh, phát triển kinh tế cửa khẩu.

Tỉnh  kiến nghị Trung ương: Cần có cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ, thu hút đầu tư vào khu du lịch thác Bản Giốc; phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh ( Cao Bằng); ban hành các cơ chế chính sách đặc thù với mức ưu đãi khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp làm động lực để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh miền núi; học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh hỗ trợ  xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà trước hết là giai đoạn từ nay đến năm 2025 đảm bảo phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết với các tỉnh tạo sự bứt phá, rút ngắn khoảng cách phát triển với các địa phương trong cả nước; hỗ trợ trong việc triển khai các lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị; đào tạo cử nhân chính trị chuyên ngành; bồi dưỡng theo chức danh cấp ủy, bồi dưỡng về công tác xây dựng Đảng…

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Cao Bằng cần phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, nhất là phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tỉnh cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nhất là phát triển kết cấu hạ tầng. Đề nghị tỉnh quan tâm khai thác tiềm năng về lịch sử, văn hóa, con người gắn với phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, môi trường sinh thái; chú trọng công tác quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Dương Liễu- Kim Cúc

Các tin tức khác