Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Chiều 6/6, Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân tộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn làm việc với tỉnh khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.

Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nông Thanh Tùng; Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

MTTQ2

Đồng chí Hà Thị Khiết phát biểu tại buổi làm việc.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực. Năm 2018, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1.890,9 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,7 triệu đồng; đời sống của đồng bào từng bước được nâng cao; nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế. Giai đoạn 2016 - 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,9%/năm. Toàn tỉnh có 83% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tăng 28% so với năm 2004); 53% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” (tăng 21% so với năm 2004). Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội ổn định.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng khẳng định: Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện chủ trương, chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ - khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc biệt đối với khu vực miền núi, biên giới; tăng cường các nguồn lực đầu tư khu kinh tế cửa khẩu, kinh tế xuyên biên giới; quan tâm tăng mức vốn hỗ trợ, đầu tư, giúp đỡ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo còn ở nhà tạm, nhà dột nát xây nhà "Đại đoàn kết"; rà soát, tập trung nguồn lực hỗ trợ nhà ở đối với người có công...

Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao những nỗ lực và kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW. Đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, khai thác tốt mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Những ý kiến của tỉnh sẽ được Đoàn công tác tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu cho Bộ Chính trị để Trung ương tiếp tục xem xét, có những chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo Baocaobang.vn

Các tin tức khác