Hội nghị Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động HTX nông nghiệp các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

Chiều ngày 10/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã (HTX) nông nghiệp các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Tham dự có các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện 15 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; lãnh đạo một số sở, UBND 13 huyện, Thành phố và các HTX tiêu biểu của tỉnh Cao Bằng.

HN1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các địa phương khu vực trung du, miền núi phía Bắc đã tạo điều kiện cho HTX nông nghiệp phát triển như tuyên truyền, đào tạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kết nối các doanh nghiệp…, xuất hiện nhiều HTX hoạt động có hiệu quả. Đến hết năm 2018, toàn vùng trung du, miền núi phía Bắc có trên 3.300 hợp tác xã nông nghiệp (tăng 155% so với năm 2013), chiếm 24,14% tổng số hợp tác xã nông nghiệp trong cả nước. Doanh thu bình quân một HTX năm 2018 đạt 724 triệu đồng/hợp tác xã, thu nhập bình quân một lao động thường xuyên trong HTX đạt 36,53 triệu đồng/người. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định mục tiêu đến năm 2020 toàn vùng có trên 3.900 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hiệu quả; trong đó có 400 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 30% số HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm.

Tỉnh Cao Bằng có 384 HTX, trong đó có 70 HTX nông nghiệp, chiếm 18,2%. Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, có nhiều mô hình HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần hiệu quả công tác an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thời gian tới, các HTX tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quảng bá sản phẩm; thực hiện hiệu quả mô hình HTX kiểu mới; coi trọng việc hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh việc đào tạo, thu hút để nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ HTX; phát triển liên hợp HTX, mô hình HTX liên kết với doanh nghiệp theo các chuỗi giá trị nông sản chủ lực có liên kết đầu vào, đầu ra. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định nhằm thực hiện đầy đủ và minh bạch trong hoạt động HTX. Tổ chức hội chợ sản phẩm nông nghiệp và hướng đến nông thôn mới bền vững theo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) cho các khu vực trọng điểm nông nghiệp, mục tiêu năm 2020 phát triển 15.000 HTX.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung các nội dung nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX nông nghiệp; chính sách hợp lý để các HTX nông nghiệp phát triển; xây dựng quy định cụ thể để tránh trục lợi từ chính sách trong việc thành lập các HTX; tập huấn cho HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0… Đồng thời, kiến nghị Chính phủ, bộ ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nhằm nâng cao năng lực; các chính sách hỗ trợ thông qua kết quả trung gian; ban hành, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ về kinh tế HTX…

HN4

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc đẩy mạnh chương trình OCOP, xây dựng các tuyến du lịch theo hình thức du lịch cộng đồng trải nghiệm nông thôn mới; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, đảm bảo chất lượng, xuất xứ, nguồn gốc, xây dựng các sản phẩm có tính xã hội (hướng tới xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề nông thôn...). Đồng thời, các tỉnh tiếp tục hỗ trợ về đầu ra cho sản phẩm, áp dụng khoa học công nghệ, phương án sản xuất hàng năm để các hợp tác xã hoạt động yếu kém phát triển; kí văn bản phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Liên minh Hợp tác xã; thực hiện tổng kết, để xác định các mô hình hợp tác xã tiêu biểu từ đó xây dựng các chính sách hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp phát triển; xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp. Cùng với đó, các hợp tác xã chủ động tiếp cận thông tin thị trường để đảm bảo sản xuất và đầu ra cho sản phẩm…

Kim Thoa

Các tin tức khác