Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 48

Ngày 27/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiến hành Hội nghị lần thứ 48. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị.

tv

Các đại biểu dự Hội nghị

 Hội nghị tiến hành công tác tổ chức cán bộ. Thông qua dự thảo Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025. Cho ý kiến các dự thảo Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030; Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX (trước khi trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18).

bt

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đánh giá cao các cơ quan soạn thảo Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025 và Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030. Đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Thường vụ tiếp tục hoàn thiện đề án để sớm ban hành. Đối với Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025, cần gọn hơn, bổ sung thêm sự cần thiết của Đề án. Nêu nổi bật kết quả công tác tuyên truyền, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp để nâng cao ý thức trách nhiệm, để có khát vọng vươn lên; xây dựng nội dung tuyên truyền toàn diện...

Đối với Đề án Nông nghiệp thông minh tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn năm 2030, đề nghị tổ soạn thảo tổng hợp diện tích từng lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và quy hoạch chi tiết cơ cấu đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp cây chủ lực hàng hóa, con giống trong phát triển chăn nuôi hàng hóa, trồng cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; đầu tư sản xuất, chế biến, thị trường tiêu thụ….

     Dương Liễu  - Kim Cúc                   

 

Các tin tức khác