Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày 28/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo, chánh thanh tra các huyện, thành phố.
 

Các đại biểu dự Hội nghị

Hội nghị nghe Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Thanh tra viên cao cấp, Viện trưởng Viện chiến lược và Khoa học thanh tra quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018. Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/11/2018 tại kỳ họp thứ 6, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019. Luật PCTN năm 2018 ra đời nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập qua 10 năm thi hành Luật PCTN năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2007 và năm 2012); tiếp tục quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về PCTN; đồng bộ với các quy định mới trong các đạo luật quan trọng khác được Quốc hội thông qua, đông thời nâng cao mức độ tuân thủ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Luật PCTN năm 2018 gồm 10 chương với 96 điều. Các chương gồm: Những quy định chung; Phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức,

đơn vị; Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng; Trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng. So với Luật PCTN năm 2005, và Luật PCTN sửa đổi năm 2007, 2012 thì Luật PCTN năm 2018 có một số điểm mới nổi bật quan trọng để bảo đảm tính khả thi, chặt chẽ, hiệu quả trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng…

Tại Hội nghị, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố tập trung thảo luận, trao đổi một số vướng mắc về: trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN; một số điểm mới về vấn đề kê khai, xác minh, kiểm soát tài sản, thu nhập cá nhân; trách nhiệm xử lý vụ việc có dấu hiệu tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán…

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo đề nghị, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, nắm rõ các điểm mới về Luật PCTN 2018; vận dụng sáng tạo vào thực tế; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương và mỗi người dân đối với công tác PCTN và triển khai có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 tại các đơn vị, địa phương.

Dương Liễu

 

Các tin tức khác