Phiên họp thường trực HĐND tỉnh tháng 6/2019

Ngày 28/6, HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường trực tháng 6/2019. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, một số sở, ngành. Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

ct hđ

Đồng chí Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Phiên họp xem xét tình hình giải quyết các nội dung phát sinh giữa 2 kỳ họp (thứ 8, 9) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, gồm: Xem xét, cho ý kiến lĩnh vực ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét, cho ý kiến về chủ chương đầu tư, điều chính chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của HĐND tỉnh về đầu tư công; xem xét, cho ý kiến về quy định hệ số điều chỉnh giá đất, danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; xem xét, cho ý kiến về lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014.

Công văn số 2162-CV/UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về bổ sung công trình, dự án vào nghị quyết sửa đổi, bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận tại Công văn số 2212-CV/VPTU ngày 20/6/2019 về Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng định mức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đảm bảo tương đương với các tỉnh lân cận để thu hút các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tại tỉnh.

Thông qua chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh (diễn ra từ ngày 10 - 12/7/2019); thông qua tờ trình và dự thảo nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVI; thông qua các báo cáo trình họp thứ 9, HĐND tỉnh; Thông qua báo cáo giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Đàm Văn Eng đề nghị các cơ quan chức năng, UBND tỉnh, các ban chuyên môn của HĐND tỉnh cần xem xét kỹ các nội dung công văn đúng với văn bản pháp quy, pháp luật tránh để các nội dung, nhiệm vụ của tỉnh, các sở ngành được triển khai đúng quy định, phục vụ tốt cho Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 10-12/7/2019.

D.L

Các tin tức khác